Zašto EU i SAD podržavaju bošnjački nacionalšovinizam?

Kakve bi bile reakcije EU i SAD-a da građani Hrvatske, Hrvati, masovno se na izborima izjasne kao Srbi, Talijani, Česi, Židovi i pripadnicima tih zajednica, koje u Ustavu RH imaju status manjine, nametnu predstavnike?

Ili u bilo kojoj zemlji Europe?

Ta zemlja bila bi na crnoj listi SAD-a i EU. Dobila bi embargo. Bila bi isključena iz svih integrativnih procesa. MMF bi joj udario blokadu.

Pitamo stoga SAD i EU, zašto opcije koje u Federaciji BIH Židovima, Hrvatima, Srbima, Talijanima, nameću predstavnike lažnim izglasavanjem?

Zašto je bošnjački nacionalšovinizam građanizam i prihvatljiv dok su svi ostali takvi nacionalizmi u Europi neprihvatljivi?

Odgovor znamo. slušaju interes Austrije koja putem uništenja Hrvata želi Srbe načiniti manjinom i odbaciti ih preko Drine.

No želimo ga čuti od US i EU ambasade. Zaštitnika ustavnih poredaka i ljudskih prava malobrojnijih zajednica.

Kako to oni brane naše ljudsko pravo ako hvale kršenje našeg kolektivnog prava?

I kako pojedinac može biti ravnopravan ako je pogažen kolektivni dio njegovog identiteta?

Zamislimo , da banaliziramo stvar, državu koja u ustavu ima zajamčena prava ženama, kvote pri izborima, i EU i SAD koji šute na praksu gdje se neki muškarci izjašnjavaju na izborima kao žene kako bi oteli mjesta koja pripadaju ženama?

Bi li toj ženi, kao pojedincu bila pogažena njena pojedinačna prava kroz gaženje njenih kolektivnih prava?