Vlast koju su izabrali Hrvati Hercegovine makla je ulice s ustaškim imenima. Kako im dalje podmetati na patizanskom?

Hoće li Safet Prvi, beg hercegovački koji maltretira sirotinju s obe strane Neretve, konačno prestati s rušenjem partizanskog i šaranjem srpskih crkvi?

I profitiranju na kulturi kaosa?

Je li Safete?

Hoćeš li?

Je li bilo dosta o Mimare rata?