Published On: Pon, tra 4th, 2022

VLADA HNŽ: UNAPRJEĐENJE SUSTAVA RANOG OTKRIVANJA, DIJAGNOSTIKE I LIJEČENJA MOŽDANOG UDARA

Na današnjoj, 171. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojila Program automatizirane platforme za dijagnostiku pacijenata s moždanim udarom za čiju provedbu je planirano 300.000 KM. Implementiranjem Programa unaprijedit će se sustav zdravstvene skrbi radi ranog otkrivanja, dijagnostike i liječenja bolesnika s moždanim udarom što bi u konačnici dovelo do značajnog smanjenja smrtnosti i invaliditeta oboljelih. Istaknuto je kako moždani udar predstavlja hitno stanje koje zahtijeva urgentni medicinski tretman, te će se iskorištavanjem vodeće tehnologije umjetne inteligencije postići brzina i točnost potrebna za pružanje odgovarajućeg liječenja koje pacijenti zahtijevaju.

Na prijedlog Ministarstva prometa i veza, Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području HNŽ i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Također, usvojila je Odluku o usvajanju Plana i programa Uprave za ceste Ministarstva prometa i veza za 2022. godinu kojim se planira održavanje, zaštita, rekonstrukcija i izgradnja s ciljem očuvanja postojeće cestovne infrastrukture i sigurnosti na cestama u iznosu od 8.652.000 KM, Odluku o stavljanju na raspolaganje i odobravanju utroška razgraničenih prihoda iz 2021. godine Upravi za ceste u iznosu od 5.298.017,12 KM, te Odluku o produljenju važenja godišnjih ugovora o izvođenju radova redovitog, zimskog i pojačanog održavanja regionalnih i priključnih cesta u HNŽ.

Usvojen je i Prijedlog Programa rada Vlade HNŽ za 2022. godinu u kojem je težište programskih aktivnosti usmjereno na realiziranje strateških i prioritetnih ciljeva definiranih Strategijom razvitka HNŽ i Akcijskim planom za njezino implementiranje, te usvojenim sektorskim strateškim dokumentima i godišnjim planovima rada županijskih ministarstava, samostalnih županijskih uprava i županijskih upravnih organizacija. Kao prioritetni ciljevi Vlade istaknuti su: podizanje razine sigurnosti građana – preventivno djelovanje u suzbijanju sigurnosnih izazova, održiva fiskalna politika i unaprjeđenje upravljanja Proračunom, poboljšanje kvalitete života građana – djelotvoran sustav zdravstva, učinkovita socijalna skrb i braniteljsko-invalidska skrb, podizanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrede i turizma, održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima i posvećenost procesu europskih integriranja i regionalne suradnje uz bolje korištenje predpristupnih fondova EU.

Vlada je usvojila Knjigu grafičkih standarda Vlade HNŽ kojom  se u  vizualnom smislu želi osigurati kako prepoznatljivost Vlade kada je u pitanju nastup prema internoj i eksternoj javnosti, tako i precizno utvrđivanje i zaštita vizualnoga identiteta i ukupnoga znakovlja Vlade.

Na današnjoj sjednici razmotren je radni materijal Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, te je zaduženo resorno ministarstvo da ga uputi lokalnim zajednicama, dionicima obrazovnog sustava i svim zainteresiranim za to područje kako bi se prikupilo mišljenje šire javnosti o ovom iznimno značajnom zakonu.

Vlada je usvojila Nacrt Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNŽ „Park prirode Hutovo blato“ koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Nakon postignutog dogovora Vlade i sindikata proračunskih korisnika o povećanju plaća za 15%, Vlada je danas zadužila Ministarstvo financija da za sljedeću sjednicu pripremi odluku koja će biti temelj za realiziranje dogovora.

S ciljem ublažavanja posljedica poskupljenja u poljoprivredi, Vlada je zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da provede sve potrebne radnje, te Vladi Federacije dostavi popis poljoprivrednih proizvođača iz HNŽ koji su ostvarili pravo na potporu u gorivu.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša usvojena je Informacija o radu i učincima inspekcije za 2021. godinu koja obuhvaća podatke o izvršenim inspekcijskim pregledima, poduzetim mjerama i aktivnostima koje bi trebalo poduzeti za otklanjanje utvrđenog nezakonitog ponašanja. Vlada je ocijenila kako je u izvještajnom razdoblju nastavljen intenzivan inspekcijski nadzor čime je značajno unaprijeđen pravni okvir i poslovanje subjekata nadzora.

Iz resora Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Vlada je dala suglasnost na Program utroška novčanih sredstava – transfere drugim razinama vlasti s ciljem poboljšanja implementiranja odredbi Zakona o državnoj službi u HNŽ.

Uz spomenute, Vlada je donijela i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
Vidder sve komentare