VASIĆ: Iz Sarajeva nema kolosjeka koji vodi za Banjaluku

Iako je Bosna i Hercegovina podjeljena na dva entiteta – Republiku Srpsku i Federaciju BiH – ona je u političkom smislu trokut, stav je izvršnog tajnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajka Vasića.

On je za Politiku rekao da je glavno pitanje aktualne političke situacije: da li trokut Banjaluka – Sarajevo – Mostar postoji kao validan sustav koordinata u BiH, ili je to relacija koja funkcionira s vremena na vrijeme.

“Moram se opredjeliti za ovu drugu konstataciju. A i ona funkcionira po neredovitom ‘redu vožnje’. Do sada su bosanskohercegovački odnosi bili bazirani na jednosmjernom slijepom kolosjeku koji se za RS završavao u političkom tunelu u Sarajevu. Iz Sarajeva, pak, nikakav kolosjek nije vodio u Banjaluku “, rekao je Vasić.

On je istakao da je BiH sastavljena od tri nacije – Srba, Bošnjaka i Hrvata – i dva entiteta i može funkcionirati isključivo kao tronožac na labavoj federativnoj ili konfederativnoj bazi.

“Banjaluka je podržala, okvirno rečeno, ideju ‘trećeg entiteta’ ne kao podjelu i razbijanje BiH nego kao rješenje ‘hrvatskog pitanja’ u FBiH što bi rasteretilo odnose u BiH i omogućilo njen daljnji opstanak. Mi smo, naravno, išli za tim da na taj način smanjimo pritisak na RS. Na tome se i završilo partnerstvo dva HDZ-a i SNSD-a. Daljnji posao oko položaja Hrvata u FBiH ne može raditi i vodi Banjaluka “, kazao je Vasić.

On je istakao da tome pridonosi i prekompozicija vlasti u FBiH koja bi uključila validne hrvatske stranake umjesto “priručnih Hrvata” iz Hrvatske stranke prava i stranke Radom za boljitak. No, taj proces je usporen jer se pokazalo da nije jednostavno ukloniti iz vlasti Stranku demokratske akcije.

“FBiH, funkcionira više kao skup deset kantona, koji međusobno nemaju nikakve veze. Ali kantoni nemaju ni mnogo veze sa FBiH koja im uzima nadležnosti kao što je Sarajevo nekada radilo RS. Ta činjenica oduzima Mostaru ulogu političkog centra, pa hrvatske stranke imaju u rukama samo glasove i nikakvu drugu političku ili institucionalnu polugu “, rekao je naš sagovornik.

Vasić je naglasio da je onemogućavanje političkog trokuta Banjaluka – Sarajevo – Mostar, kao stabilnog temelja BiH, uvjetovano i nametnutom konstitutivnošću svih na na cjelom području BiH. “Radi se o unitarističkom projektu koji je imao za cilj da podrije RS pa je po tome došlo i do propisivanja broja nacionalnih ministarstava u RS i FBiH. Sve to organe vlasti pretvara u amorfna vještačka tjela i slabi učinkovitost institucija i RS “, ocjenio je Vasić.

On je rekao da RS pri tome mora uvijek biti na oprezu da se kriza, ili krivnja, iz Federacije ne prelije u Banjaluku. RS, smatra Vasić, ne može dati više ni jednu nadležnost.

“Jedine dvije konstante sarajevske politike prema Banjaluci i Mostaru su unitarizacija i politička praznina. Sarajevski politički krug provodi politiku koju je reis Mustafa Cerić proklamirao: Bošnjaci moraju imati svoju nacionalnu državu kao Slovenci i Hrvati jer se oni jedini nisu tako okoristili iz razvalina Jugoslavije “, naglasio je Rajko Vasić.

Na temelju svega toga, prognoza političke stabilnosti u BiH je veoma sumorna. BiH već sada pokazuje znakove truleži od kojih će se teško oporaviti.

“Cilj ‘velikih krojača’ u razaranju i raspadu Jugoslavije bio i nestanak Srba iz BiH. RS je jedini organiziran srpske kolektivitet koji je uspio sačuvati svoju zemlju i svoj jezik. Ta činjenica i taj nacionalni kolektivitet zahtjevaju upravo ovakav program kako sam ga opisao. A ne virtualnu i rizičnu borbu za stabilnost trokuta u BiH za koju nitko neće da se politički oznoji, osim Bošnjaka u slučaju da BiH postane muslimanska država “, zaključio je Rajko Vasić.