Published On: Sri, velj 20th, 2013

Uspostaviti funkcionalnu Vladu i Ustavni sud Federacije BiH

Zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Daviddi je danas izražavajući zabrinutost zbog razvoja događaja u Federaciji BiH apelirao na predsjednika Živka Budimira da u dogovoru s potpredsjednicima Federacije i relevantnim političkim strankama osigura da Federacija što prije dobije potpuno funkcionalnu Vladu.
U tom smislu, relevantni politički akteri snose odgovornost i njihov zajednički politički cilj mora biti da osiguraju uspostavu federalnih vlasti, u skladu s demokratskim principima, smatra Daviddi.
– Ovo je od suštinske važnosti kako bi Federacija bila u mogućnosti da usuglasi neophodne političke i ekonomske reforme, kao i ključne prioritete po pitanju EU – dodao je zamjenik šefa Delegacija EU u BiH.
On je u priopćenju za javnost naglasio da je od fundamentalnog značaja da Federacija ubrzo dobije i potpuno funkcionalan Ustavni sud.
Upozorava i da predsjednik Budimir, u suglasnosti s potpredsjednicima, a potom i Parlamentom, imaju jasnu ustavnu obavezu da osiguraju, bez daljnjeg odlaganja, prijedlog i imenovanje preostalih sudaca Ustavnog suda, kako bi Sud postao potpuno operativan, te bio u mogućnosti odgovoriti na pitanja vitalnog nacionalnog interesa.
Delegacija EU očekuje od predsjednika Budimira i relevantnih političkih stranaka da se pridržavaju uobičajenih demokratskih standarda i ne opstruiraju demokratske procese, te ne zloupotrebljavaju ustavne mehanizme.
(Dnevnik.ba | Fena)