Published On: Sat, Sep 21st, 2013

Uputstvo za dijasporu: Evo kako se vrši popis državljana BiH koji žive u inozemstvu

Ministarstvo vanjskih poslova BiH je svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH (DKP) radi pravovremenog informiranja državljana BiH u inozemstvu, uputilo informaciju o popisu stanovništva BiH i procedurama po kojima će se popis obaviti – potvrđeno je Feni u Uredu za odnose s javnošću MVP-a BiH.

Najvažnije informacije u vezi s mogućnostima i načinima učešća u proceduri popisa državljana BiH u inostranstvu, a radi otpočinjanja priprema za popis kako u sjedištu MVP-a BiH tako i u DKP-ima BiH, MVPBiH je zatražilo u  siječnju ove godine od Agencije za statistiku BiH nakon obraćanja pojedinih DKP-a BiH zahtjevom za dostavu informacija o popisu stanovništva u BiH.

Tako su DKP-i BiH, između ostalog, obaviješteni da MVPBiH organizira i provodi popis shodno članu 32. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u BiH u 2013. godini.

Prema tom članu, MVPBiH organizira i provodi popis članova diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH, diplomatskog osoblja u međunarodnim organizacijama i institucijama, te članova njihovih porodica koji s njima borave u inostranstvu.

Također, DKP-i su obaviješteni da će državljani BiH koji žive u inozemstvu, a imaju prebivalište u BiH i odsutni su duže od 12 mjeseci popisati prema članu 40. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u BiH u 2013. godini, da se popisivanje ovih osoba vrši na posebnom obrascu koji propisuje direktor Agencije za statistiku BiH, te o dostupnosti, načinu popunjavanja i dostavljanja obrazaca.

Ovi obrasci se popunjavaju samostalno i dostavljaju poštom Agenciji za statistiku BiH najkasnije do 15. oktobra 2013. godine.

– Iako popisivanje državljana BiH u inozemstvu, osim članova DKP-a BiH shodno navedenom članu 32. Zakona, nije u direktnoj nadležnosti MVP-a BiH, ovo ministarstvo je svim DKP-ima BiH skrenulo pažnju da je pravovremeno informiranje o terminima i procedurama popisa neophodan uvjet za uključivanje najvećeg broja građana BiH u ovu aktivnost, posebno imajući u vidu da je Zakonom predviđeno da je učešće u popisu obavezno za sve građane BiH, te je u tom smislu zatražilo puni angažman svih uposlenih u DKP-ima BiH – ističu u MVP-a BiH.

Dodaju i da je MVPBiH u okviru svojih nadležnosti, a u saradnji s Agencijom za statistiku BiH, na web adresi Ministarstva postavilo link kojim se svi zainteresirani povezuju sa zvaničnom popisnom web stranicom (http://www.popis2013.ba/index.php/bs/).

Ovaj link vodi direktno do popisnih obrazaca za popis u inostranstvu, kao i do uputstva za popunjavanje obrazaca.

Istovremeno, svim DKP-ima je upućena informacija u kojoj je navedeno da je link postavljen na web stranicu, te da o tome informiraju sve zainteresirane, kažu u MVP-u BiH.

depo