Unsko-Sanska županija: Škole skoro svaki dan pišu ispisnice učenicima čiji roditelji odlaze iz BiH

Početak i ove 2021/22 školske godine obilježen je smanjenjem broja učenika u školama, te pitanjem na koji način će se riješiti problem tehnološkog viška u školama.

Iz godine u godinu sve je izraženiji problem smanjenja broja učenika u školama u BiH.

U Krajini, koja je nekada imala najveći broj djece i bila sinonim za višečlane obitelji, sada je situacija potpuno drugačija. Skoro svaki dan, uoči početka školske godine, direktori ovdašnjih škola izdaju ispisnice svojim učenicima.

Najveći broj djece, u odnosu na prethodne godine, nedostaje u Bihaću, a zabrinjavajući trendovi su prisutni i u ostatku županije. Kao posljedica manjka učenika zatvaraju se područne škole, a nastavnici završavaju na listama tehonološkog viška. Ministarstvo obrazovanja za njih je osiguralo edukacije za asistente u nastavi.

” Odluke koje smo donijeli i pravilnike unutar Ministarstva će poprilično amortizirati taj višak. Mi trenutno imamo slučaj da je najviše viškova u domenu razredne nastave, ali smo donijeli pravila da nastavnici prođu obuke kroz CRIP i Pedagoški zavod i tako steći certifikate da mogu obavljati poslove asistenata u nastavi s djecom s posebnim potrebama”, naveo je za RTV USK-a Almin Hopovac, ministar obrazovanja USŽ.