Published On: Sat, Nov 16th, 2013

U Hrvatskoj pada konzumacija heroina, a u porastu je upotreba metadona, marihuane, amfetamina i ecstasyja

U blagom je padu broj liječenih ovisnika u Hrvatskoj (7800), a broj prvi put liječenih (1120) smanjen je u odnosu na proteklih 13 godina, rečeno je danas na predstavljanju Izvješća o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2012. godinu.

S udjelom od čak 80 posto dominira ovisnost o opijatima, a ostatak se odnosi na druga psihoaktivna sredstva, najčešće kanabis, istaknuo je Željko Petković, ravnatelj vladina Ureda za suzbijanje zlouporabe droga.

Općeniti trend ukazuje da je broj liječenih osoba relativno stabilan i da je “problematika droga u stabilnoj fazi”. Pritom pada konzumacija heroina, ali, upozorava Petković, raste zlouporaba metadona, marihuane i sintetičkih droga (amfetamina i ecstasyja).

Prošle godine u Hrvatskoj je zaplijenjeno pet novih psihoaktivnih tvari u obliku biljnih mješavina, praha ili tableta. Istodobno, na području EU pojavila su se 73 nova spoja koja oponašaju učinke klasičnih droga.

Najviše ovisnika ima Istarska županija

Među liječenim ovisnicima i dalje je prednjače muškarci, kojih je pet puta više nego žena. Izvješće pokazuje da je najviše liječenih ovisnika imala Istarska županija – 588,3 ovisnika na 100.000 stanovnika, dok je stopa za cijelu Hrvatsku 272.

Prošle se godine smanjio i broj umrlih (165) od zlouporabe psihoaktivnih droga za 15 posto u odnosu na prethodnu godinu (194). Zanimljivo je da se od 2010. godine metadon kao sredstvo predoziranja registrira češće nego heroin.

Prema podacima MUP-a, tijekom 2012. evidentirano je ukupno 7295 kaznenih djela vezanih uz zlouporabu i krijumčarenje droga (7 posto manje nego 2011.).

Zvonimir Šostar, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, istaknuo je definitivnu stagnaciju ovisnika o teškim drogama u Gradu Zagrebu. No, istodobno je upozorio na rastući problem alkoholizma u mladih, što se, kaže, godinama “gura pod tepih”.

Šostar upozorava i na sve veći problem ovisnosti o kocki i internetu, pa je u Psihijatrijskoj bolnici u Vrapču prvi put hospitaliziran internetski ovisnik.

“To je nešto što nas čeka i protiv čega se moramo boriti. Budući programi morat će biti usmjereni i prema tim ovisnostima, a ne samo prema drogama”, ističe Šostar.