Published On: Čet, svi 29th, 2014

U BiH svaki drugi srednjoškolac spolno aktivan

”Činjenica je da mladi u BiH nemaju nikakav oblik formalne edukacije o reproduktivnom zdravlju te da je to još tabu tema”, rekla je Amina Kurtagić Amina Kurtagić
Kao uvodničarka sesije Kurtagić je rekla kako, govoreći o reproduktivnom zdravlju mladih, govorimo o problemu koji danas zauzima vodeće mjesto.
Govorila je i o odnosu reproduktivnog zdravlja i ljudskih prava i o problemima s kojim se susreće bh. društvo kad je u pitanju reproduktivno zdravlje ljudi te naglasila kako je za mlade škola najznačajniji izvor informacija.
Stoga smatra da je od velike važnosti mlade ljude informirati o značaju reproduktivnog zdravlja te ih potaknuti da vode računa o tome.
Mišljenja je da je neinformiranost jedan od glavnih uzroka rizičnog ponašanja koje je danas sve učestalije, a da mladi nisu svjesni kakve posljedice takvo ponašanje može imati po njih i po osobe s kojima stupaju u seksualne odnose. Kazala je i da su spolno prenosive bolesti važan problem u BiH zbog učestalosti i mogućih trajnih posljedica po zdravlje.
Naglasila je da je više od 60 posto oboljelih osoba mlađe od 25 godina, što je zabrinjavajuće.
”U prosjeku svaki drugi srednjoškolac je spolno aktivan”, rekla je Kurtagić i naglasila da je vrijeme da se ozbiljno počne shvaćati potreba mladih za točnim informacijama o reproduktivnom zdravlju.
Kad je u pitanju način educiranja i informiranja mišljenja je da je prvi korak, zasigurno, veći medijski prostor.
bljesak.info