Published On: Tue, Jun 4th, 2013

SKUPI LI SU SARAJSKI DIVANI: Čamberu, Krajini i Jerki po 600 KM za kiriju

Lijepo je biti dio bošnjačke vlasti i sudjelovati u projektu dekonstitucije vlasitog naroda. Jedan dan digneš ručicu da Helez može s policijom rovariti po ZHŽ-u a zazvrat ti begovat plati kiriju. Milina. Vlada FBiH izmijenila je na sjednici u ponedjeljak Uredbu o naknadama koje pripadaju njezinim članovima i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće.

Članovima Vlade čije je prebivalište udaljeno više od 70 kilometara, a nemaju osiguran službeni smještaj, pripada pravo na naknadu za zakup stana za službene potrebe i naknadu troškova smještaja od 599 KM. Ukoliko imaju osiguran službeni smještaj, mjesečna naknada troškova iznosi 299 KM.

Savjetnici članova Vlade FBiH, čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 km od sjedišta institucije u kojoj su zaposleni, a nemaju osiguran službeni smještaj, mjesečna naknada za zakup stana za službene potrebe i naknadu troškova smještaja iznosi 299 KM, odnosno 149 KM za naknadu troškova ukoliko im je službeni smještaj osiguran, priopćeno je iz Vlade F BiH.

Na istoj sjednici vlada FBiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava za sufinanciranje Projekta “Poboljšanje životnih uvjeta na selu” za I i II kvartal 2013. godine. Radi se o sredstvima u iznosu od 503.086,42 KM, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.