Published On: Thu, Dec 6th, 2018

BATMAN U ISLAMU: Zašto ga Bakir želi protjerati s “prostora džihada”?

Upravni odbor BH novinara smatra kako su priopćenje Nadzornog odbora i Uprave TVSA i promptna reakcija Stranke demokratske akcije (SDA) nedozvoljeno političko uplitanje u rad javnog medija i uredničku samostalnosti, te jedan od najgrubljih primjera kršenja člana 10. Europske konvencije o ljudskim  pravima i temeljnim slobodama.

”Upravni odbor BH novinara poziva novinare i urednike TVSA da se solidarno suprotstave zavođenju cenzure i da zajedno stanu u obranu neovisnosti i integriteta novinarke profesije, koji se ozbiljno narušavaju višegodišnjim političkim uplitanjima u kreiranje medijskih sadržaja i rad ove televizije”, navodi s eu priopćenju povodom kršenja prava na slobodu izražavanje i zavođenje cenzure na Kantonalnoj javnoj Televiziji Sarajevo  (TVSA), koje je uslijedilo nakon što su u emisiji ‘Dobre vibracije’ objavljene karikature strip crtača i karikaturiste Filipa Andronika.

Upravni odbor BH novinara smatra kako su priopćenje Nadzornog odbora i Uprave TVSA i promptna reakcija Stranke demokratske akcije (SDA) nedozvoljeno političko uplitanje u rad javnog medija i uredničku samostalnosti, te jedan od najgrubljih primjera kršenja člana 10. Europske konvencije o ljudskim  pravima i temeljnim slobodama.

”Bosna i Hercegovina je, kao država, ratificirala Europsku konvenciju o ljudskim pravima, a ključne vrijednosti slobode izražavanja i prava novinara ugradila u medijsku legislativu i društveni sustav. U tom je kontekstu, nedopustivo dovoditi u pitanje pravo urednice Enise Skenderagić da ugosti karikaturistu Filipa Andronika i objavi njegove karikature ili na dnevno – političkog osnovi tumačiti i manipulirati sadržajem objavljenih  karikatura. Imajući u vidu činjenice da je ‘humoristički i satirični žanr’ zaštićeni članom 10. Europske konvencije i da dozvoljava ‘viši stupanj pretjerivanja, čak i provokacije’ (kako se navodi u dokumentima Vijeća Europe), reakcije  upravnih struktura TVSA i stranke SDA nisu ništa druge nego pokušaj zavođenja medijskog i umjetničkog mraka u Sarajevskom kantonu, odnosno, bosanskohercegovačkom društvu u cjelini”, navodi se u reagiranju.

Udruženje podsjeća kako je TVSA javna televizija, plaćena javnim novcem i sa zadaćom da radi u interesu svih građana Kantona Sarajevo, a ne samo SDA ili bilo koje druge političke stranke koja obnaša vlasti u ovom kantonu. ”UO BH novinara poziva MUP kantona Sarajevo da sa dužnom pažnjom istraži direktne prijetnje smrću i pozivanje na linč umjetnika Filipa Andronika, te podnese kaznenu prijavu protiv osoba koje ugrožavaju njegovu osobnu sigurnost i slobodan rad”, navedeno je.

Napomena: Rečenica “Ovo je prostor džihada” jeste rečenica savjetnika federalnog ministra branitelja, Šerifa Patkovića