Published On: Sub, ruj 28th, 2013

Sefer Halilović: Dogovor SAD-a i HDZ-a uništava Bošnjake u Hercegovini

Povodom sporazuma koji su postigle delegacije SDA i HDZ-a, a tiče se provođenja presude “Sejdić – Finci”, BPS-Sefer Halilović smatra “da sama polazna točka pregovora dvaju delegacija nije bila dobra jer se, prvenstveno, razgovaralo o pravima Hrvata u institucijama BiH te zaštiti njihovog ekskluziviteta u političkom životu BiH, a nisu se uzeli u obzir problemi Bošnjaka u Hercegovini koje bi trebalo rješiti po principu reciprociteta”.

”Smatramo da je ovim sporazumom poručeno Bošnjacima u Hercegovini da su prepušteni sami sebi te je jasno kako je njihov težak političko – ekonomski položaj rezultat prijašnjih dogovora nekadašnjih čelnika ovih dvaju stranaka, koji su rujna 1993. postigli dogovor o formiranju dvije republike na današnjoj teritoriji Federacije BiH – bosanske i hrvatske pri čemu je hrvatska republika upravo teritorij na kojem danas, uglavnom vladaju dva HDZ-a”, navodi BPS-Sefer Halilović u priopćenju.

Ova stranka cijeni da su prava Bošnjaka u Hercegovini itekako ugrožena, da su Bošnjaci iz zapadnog dijela Hercegovine protjerani udruženim zločinačkim pothvatom te da se ovakvim sporazumom legaliziraju efekti ovih zločina radi kojih su osuđeni ratni zločinci Jadranko Prlić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković i drugi.

BPS-Sefer Halilović poručuje “da je u politički prostor BiH nepravedno uvedeno pitanje “ugroženosti” Hrvata i HDZ-ovog nacionalnog ekskluziviteta u politici jer, ipak, Bošnjaka gotovo više nema u zapadnoj Hercegovini a njihova prava na povratak više nitko ne štiti već se, ponovo, prave sporazumi na njihov i račun njihove imovine radi čega će popis stanovništva, kao niko dosad, oslikati politiku podjele BiH koja se, vrlo usuglašeno, provodi već 20 godina uglavnom na štetu Bošnjaka i drugih patriotski opredijeljenih građana”.

”Smatramo da se SDA treba povući iz ovakve vrste dogovora jer ovakav sporazum negira hrvatsko stanovništvo koje nije pod političko – ekonomskom kontrolom stranaka u zapadnoj Hercegovini te ovakav sporazum ugrožava bošnjačko stanovništvo koje je u Hercegovini preživjelo udruženi zločinački pothvat i nije zaslužilo da žive u reformiranoj Herceg – Bosni”, priopoćio je Sektor za komunikacije BPS-a.

FENA