Published On: Tue, Jun 4th, 2013

Sarajlije zbog opsade i dalje tuže Republiku Srpsku: Naknada duševne boli od sedam do 20.000 KM

Stižu nove presude sarajevskog Općinskog suda vezane za podnesene tužbe Sarajlija zbog svega što su pretrpjeli u vrijeme opsade grada od 1992. do 1995. godine.

U presudi od 22. travnja stoji da se, na ime nematerijalne štete – duševne boli zbog smrti bliskog lica, isplate sljedeći iznosi: Mirzi Pita, zbog smrti majke Hate ,20.000 KM, Raziji, Naidi i Selmi Hadžić, zbog smrti supruga i oca Endiada po 20.000 KM, Senadu Bešiću, Senadi Đukić i Zumreta Sejdić, zbog smrti oca Alije Bešića po 12.000 KM, Senadi Hozić i Suvad Leka zbog smrti majke Šefike Mraković 20.000 KM, odnosno 12.000 KM.

Onda, Suljovića, Edhemu, Rasemi i Sabini, zbog smrti kćerke i sestre Edine roditeljima po 20.000 KM, a sestri 7.000 KM. Remziji Dizdarević, Almedini Gligorević i Amiri Karić zbog smrti supruga i oca Muniba Dizdarevića sud određuje 20.000 KM suprugi, a kćerkama po 12.000 KM; Subašića, Aliji, Fadili i Elmiru, zbog smrti kćerke i sestre Emire trebalo bi pripasti roditeljima po 20.000 KM, a bratu 7.000 KM; Šabeta, Džemili, Ahmi, Medini i Semiru, zbog smrti kćerke i sestre Melihe, roditelji Džemila i Ahmo dobivaju po 20.000 KM, a sestre po 7.000 KM. Selimovićima, Hazimu, Nedžadu i Dževadu, zbog smrti supruge i majke Fatime, pripada svakome po 20.000 KM; Čampara, Hajrudinu, Aidi i Jadranku, zbog smrti supruge i majke Mirjane sud je odredio suprugu i Aidi po 20.000 KM, a Jadranku 12.000 KM.