Published On: Tue, Dec 3rd, 2013

SARAJEVO, METROPOLA BIH: Nikad etnički čistije, i nikad zagađenije

U Sarajevu su danas u zraku izmjerene lebdeće čestice u prekomjernim vrijednostima zagađenja, potvrđeno je Feni u Odsjeku za kvalitet zraka Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

 

Te čestice su prašina i čađ koje nastaju kao produkti sagorijevanja, i dolaze iz dimnjaka i automobilskih auspuha.

 

Prema podacima mjerne stanice Bjelave koncentracije sumpordioksida i ugljenmonoksida u Sarajevu su u niskom stepenu zagađenja u zraku.

 

U Odsjeku za kvalitet zraka kažu da stanovnike Sarajeva, ali i drugih gradova čekaju, tokom zime i zavisno od vremenskih uvjeta,  još “gori” dani kad je u pitanju zagađenje zraka. To će, kao i svake godine, trajati do marta.

 

Problem zagađenja zraka u bh. gradovima tokom zime biva sve izraženiji. Zimski smog poseban je problem u Sarajevu. Individualna ložišta, posebno na čvrsto gorivo, koje kao energent  posljednjih zima koristi sve veći broj domaćinstava  te  povećanje broja automobila u glavnom gradu BiH, dovode  tokom zime do visokih koncentracija zagađenja zraka.

 

Praćenje kvaliteta zraka u Bosni i Hercegovini vrši se od 1967. godine. U Sarajevu i na Ivan-sedlu su automatske stanice Federalnog hidrometeorološkog zavoda koje omogućavaju kvalitetnija i preciznija mjerenja kvalitete zraka.

 

Veći broj stanica za mjerenje kvalitete zraka je u nadležnostima kantona, općina i proizvodnih pogon