Regionalna radionica „Zaustavimo tuberkulozu“

Razmjenjena iskustva i najbolje prakse u programima borbe protiv tuberkuloze u zemljama Regiona
U Sarajevu se od 03. decembra do 05. decembra 2012. godine u hotelu Holliday Inn održava regionalna radionica „Zaustavimo tuberkulozu“ s ciljem unapređenja programa borbe protiv tuberkuloze u zemljama Regiona.
Radionici prisustvuju predstavnici vladinog i nevladinog sektora iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Radionicu su otvorili Dr. Draženka Malićbegović, pomoćnica ministra, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Dr. Aida Pilav, pomoćnica ministra , Federalno ministarstvo zdravstva, Dr. Alen Seranic, viši stručni saradnik za javno zdravstvo, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Slobodan Tadić, UNDP BiH.
Regionalna radionica “Zaustavimo tuberkulozu”, se organizuje u okviru projekta “Jačanje DOTS strategije i unapređenje Programa borbe protiv tuberkuloze, uključujući i kontrolu pojave sojeva rezistentnih na više lijekova i kontrolu širenja infekcije u Bosni i Hercegovini“. Projekat finansira Globalni Fond za borbu protiv HIV/AIDS-a, tuberkuloze i malarije, dok UNDP u saradnji sa resornim ministarstvima, vladinim institucijama i nevladinim organizacijama sprovodi sljedeće aktivnosti:

  • omogućava besplatno dijagnosticiranje ciljnim populacijama, te aktivno traganje za potencijalnim oboljelim putem 6 mobilnih timova;
  • obezbjeđuje lijekove za liječenje tuberkuloze, koji se registrovanim pacijentima dostavljaju besplatno;
  • podržava rad mreže patronažnih sestara/tehničara, odnosno medicinskih sestara/tehničara u zajednici koji svakodnevno posjećuju pacijente, kako bi im osigurali redovno uzimanje terapije;
  • osigurava osnovne higijenske i prehrambene pakete za pacijente u stanju socijalne potrebe, a u svrhu njihovog motiviranja da se  pridržavaju propisanog režima tretmana.

U Bosni i Hercegovini projekat sprovode Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjeljenje/Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), sredstvima konsolidiranog granta Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.