Published On: Sun, Jun 18th, 2017

Prof.dr. Šterc: Nestanak bh. Hrvata treba strateški zaustaviti

Mora se strateški odgovoriti na problem demografske depopulacije Hrvata i ostalih u Bosni i Hercegovini, kao i u Hrvatskoj, upozorenje je prof.dr. Sjepana Šterca, eksperta s geografskog odjela Prirodno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Gostujući ovog tjedna u Sarajevu na skupštini Hrvatskog društva za znanost i umjetnost, ovaj znanstvenik koji je čitav život posvetio izučavanju demografskih kretanja, upozorio je na obeshrabrujuće trendove, prvenstveno u njegovoj zemlji, ali i u Bosni u Hercegovini o kojoj je govorio fokusirajući se na hrvatsku populaciju i napominjući da negativni demografski trendovi pogađaju i ostale.

Ni 400.000 Hrvata ne živi danas u Bosni i Hercegovini kao stalno stanovništvo, ustvrdio je Šterc uprkos tome što statistika iz popisa 2013. godine govori o 550.000 Hrvata od oko 700.000 iz popisa 1991.

Takvu demografsku sliku naziva katastrofičnom i predviđa prirodni pad nevjerovatnog nivoa čija će posljedica biti svođenje broja Hrvata na 350.000 u narednih desetak godina, ispod 300.000 u narednih dvadesetak, pod uvjetom da se društvo ne suprotstavi sistemski, strateški, depopulaciji koja ne pogađa samo hrvatsko stanovništvo.

Što se tiče Hrvatske, alarmantno poziva na hitni, također strateški odgovor nemiloj pojavi, tvrdeći da je Hrvatska ušla u klasični demografski slom i navodeći kao naročitu “nedaću u toj nedaći” – iseljavanje mladog perspektivnog stanovništva.

Vjerovatan je prirodni pad i dva puta veći nego tijekom rata ako se šta planski i radikalno ne preduzme na revitalizaciji, ustvrdio je, prof. dr. Stjepan Šterc.