POZNAVATELJ ISLAMA IZ BIH ODRŽAO LEKCIJU TALIBANIMA: Autentični šerijat je moguć samo u okviru slobode, a ne u okviru vašeg talibanskog šerijata

Nekadašnji reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, uvaženi Mustafa efendija Cerić, inače, kako za sebe kaže “ponosni Turčin po nacionalnosti” koji ujedno  tvrdi da su i svi Bošnjaci također i Turci, i da se tu nema šta ko kome ispričavati i pojašnjavati, osvrnuo se na posljednja događanja u Afganistanu s akcentom na talibanski šerijat (islamski zakon utemeljen na Kur’anu) i poruke koje šalju.

Na početku g.Cerić ističe da bi volio da je od talibana čuo poruke Afganistancima da su slobodni, jer je to u duhu šerijata.

Talibani su, istina, poručili da će poštovati prava građana i slobode, posebno prema ženama, na rad i obrazovanje, ali u okviru svog tumačenja šerijata.

“To nije univerzalna, već talibanska poruka, koja nije u duhu šerijata. Nije u duhu šerijata zato što je autentični šerijat moguć samo u okviru slobode, a ne obrnuto – da je sloboda moguća u okviru talibanskog šerijata”, kaže uvaženi g. Cerić.

Dalje podsjeća da je kur’anska univerzalna poruka jasna za svako vrijeme i za svako mjesto te navodi sljedeće:

“Nema prisile u vjeri”.

“A ako nema prisile u vjeri, onda nema prisile ni u bilo čemu drugom.

U toj univerzalnoj poruci bila je i ostala tajna uspjeha islamske kulture i civilizacije, koja je preživjela sve povijesne despotske dinastije i tiranije.

Nije li islam dokinuo infanticid, čedomorstvo ženskog djeteta i oslobodio ženu ropstva?

Nije li žena stub familije?

Nije li žena u islamu haram, sveta, ali ne da se čuva u zatvorenom kafezu, već da joj se poštuju njena ljudska, ženska prava na slobodu.

Nije pobožnost u onome što je na glavi, već je prava pobožnost u onome što je u glavi ne samo kod žene već i kod muškarca”, naglašava Cerić.

On ponavlja da talibani nemaju monopol na Islam i javni moral te da javni moral ne ovisi samo o ponašanju žene, već mnogo više o ponašanju muškarca.

Cerić u svojoj poruci zaključuje da je povratak talibana pitanje koje se tiče ne samo Afganistana već muslimana širom svijeta, zbog toga što se talibani pozivaju na islam i šerijat prema kojem postoje predrasude i na Zapadu, ali i među mnogim muslimanima.

Poskok je već ranije pisao da BIH može i treba biti , upravo zbog domaćih muslimana, poznavatelja Islama, most između Europe i Azije a svaki naš musliman na neki način diplomat Europe prema Aziji. Ovaj hrabri istup g. Cerića ide u prilog i kao dokaz našoj tezi da je bila potpuno ispravna.