PAPA FRANJO: Prioritet UN-a bi trebala biti borba protiv trgovine ljudima

Papa Franjo izjavio je u utorak da ima “mnogo nade” da će pregovarači o klimatskim promjenama u Parizu postići ambiciozan sporazum o smanjenju globalnog zagrijavanja.

Franjo je poručio gradonačelnicima okupljenim na vatikanskom samitu o klimatskim promjenama i trgovini ljudima da ima veliko povjerenje u Ujedinjene narode, da će stvoriti dobar sporazum.

On je izjavio, međutuim, kako također želi da zemlje članice UN-a učine prioritetnim borbu protiv trgovine ljudima i iskorištavanja najranjivijih kategorija u svijetu.

Vatikan se bori da osigura da novi UN-ovi Ciljevi održivog razvoja budu finalizirani u rujnu, prenosi AP