PAPA FRANJO: Prioritet UN-a bi trebala biti borba protiv trgovine ljudima

Papa Franjo izjavio je u utorak da ima “mnogo nade” da će pregovarači o klimatskim.