OPET JE BILO ZANIMLJIVO, OD BIOLAGUNA DO IMENOVANJA U UPRAVNA TIJELA Održana JE 14. sjednica OV Posušje: Objektivno izvješće

Jutros, je održana 14. sjednica OV Posušje.   Sjednica  je započela  Aktualnim satom, odnosno vijećničkim pitanjima.

Prvo pitanje postavio je vijećnik HDZ1990 Tomislav Topić  kojeg je uputio predsjedniku Vijeća, a vezano je za  inicijativu obaveznog uvođenja sistematskog pregleda za učenike 6. razreda. Ista je jednoglasno usvojena na 5. sjednici OV Posušje, te je zaključeno da bi se sistematski pregled učenika trebao odraditi početkom školske godine odnosno u rujnu 2021 godine.  Nastava je redovno počela prema školskom kalendaru, a sistematski pregled nije odrađen.

„Nadalje, ovih dana objavljen je poziv da od ponedjeljka 8. svibnja kreću sistematski pregledi djece koja će u 9. mjesecu krenuti u prvi razred pa me zanima kada možemo očekivati sistematski pregled učenika 6. razreda?“

„Je li inicijativa proslijeđena Domu zdravlja? Tko je odgovoran za nadzor provođenja ove inicijative koje je usvojilo općinsko Vijeće? Kada se planira provođenje ovog sistematskog pregleda? Ili će se i dalje odgađatI?“ – istaknuo je vijećnik Topić.

Prije samih vijećničkih pitanja, vijećnik HSS-a Mario Šušnjar istaknuo je da odgovor koji su vijećnici dobili u pismenom obliku, a tiče se u kvalitete posuške vode – nije dobar, jer su iz Sanitarne inspekcije izbjegli direktno odgovoriti kakva je ustvari voda.

Neovisna vijećnica Ljiljana Pirić osvrnula se poslovanje JP Vodovod doo.

„JP Vodovod doo je 2019.g raspisao javni oglas za kratkoročno zaduženje kod komercijalni banaka u iznosu od 1 500 000 KM (milijun i petsto tisuća KM).

2020. godine traženo je 1 200 000 KM (milijun i dvjesto tisuća KM).  Pošto nijedna banka nije dostavila ponudu  za kreditno zaduženje, JP Vodovod je u 12. Mjesecu 2021. godine zatražio suglasnost OV Posušje za nabavku kratkoročnog kreditnog zaduženja u iznosu od 800 000 KM.

Vladajuća većina  daje suglasnost,  iako šef službe za financije razmatrajući naprijed navedeni zaključak NO JP Vodovod,  ističe da je općina Posušje, sukladno Zakonu o dugu, zaduživanju i jamstvima u F BiH, („Službene novine F BiH”, broj: 86/07, 24/09 i 44/10), ograničena što se tiče zaduživanja i davanja novih jamstava poduzećima i ustanovama čiji je osnivač.“ – istaknula je vijećnica Pirić

Vjećnicu Pirić je također zanimalo je li se dug od skoro 10 milijuna KM smanjio u međuvremenu, je li ravnatelj JP Vodovod napravio dogovor s Poreznom upravom o obročnom plaćanju duga, kako bi se izbjegle kamate? Zatim je pitala kako može MHE I Senjakovina biti instrument osiguranja kredita, ako u izvještaju Ureda za reviziju od 9. mjeseca 2020. godine pod točkom „Hipoteke i založno pravo“ stoji:

Društvo ima ograničenja u raspolaganju imovinom, obzirom na to da je na upravnu zgradu, mini hidroelektranu i vodospremu Senjakovine upisano založno pravo u korist trećih lica.

Tko su treća lica? – pitala je vijećnica Pirić

Nakon vijećnice Pirić, iduće pitanje je postavio vijećnik ispred HSS-a Darko Polić koji je načelnika pitao za tranparentnost rada općine i dodjele radova određenim tvrtkama. Po kazivanju vijećnika Polića, mnogi posuški poduzetnici su se žalili na dodjelu radova određenoj tvrtki kao i na netrasparentnost kod javnih nabavki.

Prvo pitanje vijećnika Šušnjara bilo je vezano za izgradnju vodovoda otpadnih voda na Ričini te nepostojanja gradske kanalizacije i pročišćivača.

„Radovi u vezi otpadnih voda na Ričini postali su intenzivni. Cijevi će se pružiti od korita Ričine iza groblja do Žane Commerce. To znači da su radovi kraju. Što će biti nakon toga? Hoće li se odmah nastaviti raditi i kopati do grada ili će općina tu stati?“ „Mi još nemamo metra nove kanalizacije po gradu.“  „Znamo da su prvi metri kanalizacije došli do zgrade Urbikoma i tu su stali!“ „Gdje će sva ta voda na kraju završiti?“

„Ovo je goruće posuško pitanje. Sve općine i gradovi u okruženju imaju kanalizaciju. Mi smo tu najlošiji. Također, postavlja se pitanje zagađenja izvora na teritoriju Donje Bekije i Imotskog polja.“ – istaknuo  je vijećnik Šušnjar

Skrenuo je pozornost načelniku Begiću i razvojnom timu općine Posušje na projekt biolaguna.

„Biolagune su najsuvremeniji način pročišćavanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda čiji kapacitet je sasvim dovoljan za općinu Posušje. Stupanj pročišćavanja u Biolaguni je vrlo visok do 98%, a cijena izgradnje i opremanja je do 30% manja od konvencionalnog uređaja.“  – istaknuo je Šušnjar.

Za govornicu je ponovo izišao vijećnik HDZ1990 Tomislav Topić koji je uputio prijedlog o stipendiranju studenta bez jednog roditelja od akademske 2022./2023. godine.

Drugo pitanje vijećnika HSS-a Šušnjara je bilo vezano za izgradnju nove gradske tržnice i buduće nove lokacije, a upravo vezano na pitanje vijećnika HDU Frane Grbeše kako trenutna „pijaca“ ispod Feniksa nije pristupačna.

„Pozdravljam odluku inspekcije, koja je napokon koliko vidimo, sklonila „pijačare“ s kružnog toka na Ričini, jer nije priličila onakva slika ulaska u grad. Također, nadam se uskoro realizaciji idejnog projekta zelene površine na kružnom toku na Ričini.“ – istaknuo je Šušnjar.

„Izgradnjom nove atraktivne gradske tržnice na novoj lokaciji potaknuli bi i naše domaće OPG-ove u proizvodnji hrane i obrtnike gdje bi oživjeli stare zanate“  „Nakon takve kvalitetne gradske tržnice, kasnije bi bila i atraktivna jedna Eko kuća, recimo na Blidinju, gdje bi turisti mogli kupiti domaće proizvode posuškog kraja“ – nadovezao se vijećnik Šušnjar.

„Eko kuća bi nudila proizvode u kategorijama voća, povrća, mesa, ribe, mliječnih proizvoda, jaja, pčelarskih proizvoda, žitarica i proizvoda od ulja i masti, pića te ostalih proizvoda poput bilja i začina, te prirodne kozmetike.“

„Također, ovakvi projekti su zanimljivi EU fondovima, te je moguće tražiti sredstva iz istih.“

„Izgradnjom nove atraktivne gradske tržnice, općina bi kasnije mogla pokrenuti i projekt online gradske tržnice“ – sve je naveo vijećnik Šušnjar.

Drugo pitanje vijećnice Ljiljane Pirić bilo je vezano za dovršetak radova u ulici Hrvatske republike Herceg-Bosne  iza južne tribine stadiona. Odgovoreno joj je da se imovinsko-pravni odnosi rješavaju i da su isti kraju.

2. točka dnevnog reda:  Informacije o radu za 2022.godinu

  •   Porezna uprava ispostava Posušje
  •   Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH područni ured Posušje

Nakon izvješća u raspravu se uključio vijećnik HDZ1990 Tomislav Topić, predlažući da OV podnese inicijativu Zavodu za zdravstveno osiguranje ŽZH o sklapanju ugovora s poliklinikama  koje su specijalizirane za obavljanje pregleda na koje u Sveučilišnoj bolnici  čeka tri mjeseca i više, kao CT i MR.

3. Točka se odnosila na izvješće JU kojima je osnivač Općina.

Nakon što je ravnatelj Centra za socijalni rad Posušje izvijestio OV o poslovanju Centra, neovisna vijećnica Ljiljana Pirić upitala je ravnatelja zašto struktura zaposlenih ne odgovara „Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta“. „Iz kojih razloga Centar ne raspiše javni oglas za zapošljavanje psihologa, kada svi znamo da je obim posla od velikog značaja?“- istaknula je vijećnica

 

4. Izvješće o izvršenju Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2021. godinu

5. Prijedlog Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2022. godinu

6. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Posušje za 2021. godinu

7. Izvješće o implementaciji Plana kapitalnih investicija za 2021. godinu

8. Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Posušje u 2021. godini

9. Prijedlog Plana implementacije općinske strategije razvoja i indikativnog financijskog okvira za 2022.-2024. godinu

10. Prijedlog Plana infrastrukturnog razvoja općine Posušje za razdoblje 2022.-2024. godine

Tu se vijećnik HSS-a Darko Polić osvrnuo na buduće projekte općine do isteka mandata 2024. godine. Istaknuo je da općina uopće nema novih projekata, kako se hvale samo sa završetkom starih. „Jedini novi projekt je park u Borićima.“

11. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Općinskog izbornog Povjerenstva Posušje

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Općinskog izbornog Povjerenstva Posušje

12. a) Prijedlozi Rješenja o razrješenju Upravnih vijeća Centra za socijalni rad Posušje, Javne ustanove za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posušje i Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje

b) Prijedlozi Rješenja o konačnom imenovanju Upravnih vijeća Centra za socijalni rad Posušje, Javne ustanove za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posušje i Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje.

Nakon što je predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje predložio kandidate s rang liste: Marija Raič VŠS, Julijana Begić VŠS, Marija Begić bachelor, a koju je sastavilo povjerenstvo za provedbu javnog oglasa Slaven Bašić, Ivanka Arapović Galić, Dragica Lebo , Bernard Bakula i Marijo Jukić, u raspravu se uključila vijećnica Pirić te pročitala Zakon i Odluku na osnovu kojih je raspisan javni oglas.

„Vidim da članovi povjerenstva ne poznaju kvalifikacijski okvir zakona o Visokom obrazovanju u BiH. Jednom kandidatu su zvanje bachelora izjednačili s VSS. Osobno smatram da čovjek s VSS ima veće znanje u struci u odnosu na nekog s VŠS, ako su jednake  vrijednosti koja je svrha VSS ili magistra? Članovi povjerenstva  dali su prednost VŠS i bačeloru, nad VSS i zvanju magistra!“ – istaknula je vijećnica Pirić.

„Time su našim studentima  koji  trenutno studiraju  poslali poruku  da je viši  stupanj obrazovanja manje vrijedan.“  „Sljedeći  uvjet : = najmanje 1 godina radnog iskustva=,  ako se traži najmanje , po svim normama onaj tko ima više od 1 godine bi trebao biti u prednosti.“ – kazala je vijećnica Pirić.

„Sada dolazimo do kriterija točka 3. javnog oglasa. Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, u postupku izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

4 kriterija:

 rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,

 prilagodljivost timskom radu,

 komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

 poznavanje organizacije i djelatnosti ustanove

Povjerenstvo za izbor u obrazloženju rang liste navodi da se vodilo  sljedećim kriterijim

 rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,

 prilagodljivost timskom radu,

 komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

 poznavanje organizacije i djelatnosti ustanove

–   poznavanje problematike i vizije funkcioniranja JP

– opći dojam na intervju

– motiviranost kandidata

Znači da su članovi  povjerenstva za izbor izmislili dodatne kriterije!“ „Izgleda da je povjerenstvo za izbor uzelo ovlasti OV i mijenjalo odluke vijeća.“ – istaknula je vijećnica Pirić.

„Evo na samom kraju svoga izlaganja tražim da se poništi javni oglas  za imenovanje u Upravnih  vijeća   iz razloga što je povjerenstvo za izbor  grubo prekršilo  O D L U K U o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela općine Posušje“ kazala je vijećnica.

Vijećnica Pirić je konstatirala da su članovi povjerenstva rijetko u školi imali ispit čitanja s razumijevanjem, te im preporučila da više ne sudjeluju u povjerenstvima.

Iz područja katastra, urbanizma i imovinsko-pravnih poslova usvojene su sljedeće točke:

 

– Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Put za Imotski-Pro domo)

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana GRADAC-LIPOVICE (Ledeni dolac)

– Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana GRADAC (Sedlića Brig-Šarapova draga)

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje Dom zdravlja

 

Poskok.info

more recommended stories