Ponedjeljak, 15 srpnja, 2024

Od sutra na snagu stupaju velike promjene, ovo će morati imati svi novi auti

Must Read

Nova uredba EU nalaže da svi novi automobili od 7. srpnja 2024. moraju biti opremljeni brojnim novim sustavima pomoći, uključujući upozorenje na prekoračenje brzine. Ovo će biti obavezno samo za nove modele, koji će biti predstavljeni ove godine, ne i za modele koji su od ranije na tržištu. Oni će sustave morati uvesti prilikom idućeg redizajna ili predstavljanja novog modela.

Obavezno upozorenje za prekoračenje brzine

Riječ je o sustavu Intelligent Speed Assistance (ISA), pametnom sustavu pomoći koji prati brzinu u automobilima. Novoregistrirani automobili moraju biti opremljeni ISA-om od 7. srpnja 2024. Ukratko, sustav koristi zvučne ili vizualne signale kako bi upozorio vozače kada se prekorači ograničenje brzine. Sustav također može izvršiti automatsko lagano otpuštanje gasa, pri čemu papučica gasa daje lagani otpor prilikom pritiska ili vibrira u odgovarajućim situacijama u vožnji.

Novi propisi predviđaju i dodatne obavezne sustave pomoći, poput crne kutije koja bi trebala dati podatke u slučaju nesreće i pripreme za tzv. alcolock. To bi trebalo omogućiti naknadnu ugradnju imobilizatora osjetljivih na alkohol.

ISA ne ograničava brzinu i ne koči aktivno automobil. Vozači su i dalje odgovorni i mogu upravljati automobilom. Važno je naglasiti da se ISA ne može trajno isključiti. Može se deaktivirati svaki put kada se vozilo ponovno pokrene. Međutim, čim opet upalite automobil, pali se i ISA.

Obavezni sustavi u novim automobilima

Od 7. srpnja 2024. dodatni sustavi pomoći bit će obavezni za novoregistrirana vozila:

Blackbox (crna kutija): I automobili dobivaju snimač podataka o nesrećama ili snimač podataka o događajima (EDR). Kontinuirano bilježi informacije o brzini, kočenju ili aktiviranju zračnog jastuka, ali ih redovito i briše. Samo u slučaju nesreće podaci se spremaju nekoliko sekundi prije i nakon sudara kako bi se što bolje rekonstruirao tijek nesreće.

Podaci o nesrećama pohranjuju se lokalno u vozilu u zatvorenom i anonimiziranom sustavu. Budući da je crna kutija obavezna za sva novorazvijena vozila od prošlog srpnja, već danas je ugrađena u brojne nove automobile.

  • Pomoć pri kočenju u nuždi: Ovo se odnosi na automatski operativni sustav koji može samostalno prepoznati opasne situacije i zatim automatski zakočiti vozilo kako bi se izbjegle ili ublažile nesreće.
  • Svjetlo za automatsko kočenje u nuždi: Kako bi odgovaralo pomoćniku za kočenje u nuždi, mora postojati i svjetlo kočenja u nuždi na stražnjem dijelu vozila, koje pokazuje da je započelo snažno kočenje.
  • Upozorenje na umor: Ovaj sustav je namijenjen za praćenje budnosti vozača i izdavanje upozorenja. To može biti, primjerice, akustična ili vizualna poruka koja od vas traži da napravite pauzu od vožnje.
  • Asistent za vožnju unatrag: Kako bi se osiguralo da ne dođe do nezgoda pri vožnji unatrag, također su potrebni pomoćnici koji detektiraju osobe ili predmete iza vozila.
  • Upozorenje o napuštanju prometne trake (lane assist): Sustav potpore koji detektira kad automobil prijeđe u drugu prometnu traku i pomaže vozaču da ostane u svojoj traci.
  • Alcolock u pripremi: Novo sučelje za imobilizatore osjetljive na alkohol, takozvane Alcolocks, također postaje obavezno. U budućnosti će se imobilizatori jednostavno morati naknadno ugraditi./HMS/

### New EU Regulation Mandates Advanced Driver Assistance Systems in New Cars from July 7, 2024

The new EU regulation mandates that all new cars from July 7, 2024, must be equipped with several new assistance systems, including speed limit warnings. This requirement applies only to new models introduced this year and not to models already on the market. Those will need to incorporate the systems during their next redesign or when introducing a new model.

#### Mandatory Speed Limit Warning

The Intelligent Speed Assistance (ISA) is a smart assistance system that monitors vehicle speed. Newly registered cars must be equipped with ISA from July 7, 2024. In brief, the system uses audio or visual signals to warn drivers when the speed limit is exceeded. The system can also perform a slight automatic throttle release, causing the gas pedal to offer slight resistance or vibrate in appropriate driving situations.

The new regulations also include additional mandatory assistance systems, such as a black box to provide data in case of an accident and preparation for an alcohol interlock. This should facilitate the subsequent installation of alcohol-sensitive immobilizers.

ISA does not limit speed or actively brake the car. Drivers remain responsible and can control the vehicle. It is important to note that ISA cannot be permanently turned off. It can be deactivated each time the vehicle is restarted. However, as soon as the car is restarted, ISA is also activated.

#### Mandatory Systems in New Cars

From July 7, 2024, additional assistance systems will be mandatory for newly registered vehicles:

– **Blackbox (Event Data Recorder)**: Cars will be equipped with a data recorder that continuously records information such as speed, braking, or airbag activation but regularly deletes it. In the event of an accident, data is saved a few seconds before and after the collision to better reconstruct the event.

Accident data is stored locally in the vehicle in a closed and anonymized system. Since the black box has been mandatory for all newly developed vehicles since last July, it is already installed in many new cars today.

– **Emergency Braking Assistance**: This system can independently recognize dangerous situations and then automatically brake the vehicle to avoid or mitigate accidents.

– **Emergency Braking Light**: To complement the emergency braking assistant, there must be an emergency braking light at the rear of the vehicle to indicate that hard braking has begun.

– **Fatigue Warning**: This system is intended to monitor driver alertness and issue warnings. This could be an acoustic or visual message prompting a break from driving.

– **Reversing Assistant**: To ensure no accidents occur when reversing, assistants that detect people or objects behind the vehicle are also required.

– **Lane Departure Warning (Lane Assist)**: This support system detects when the car crosses into another lane and helps the driver stay in their lane.

– **Alcohol Interlock Preparation**: A new interface for alcohol-sensitive immobilizers, known as Alcolocks, also becomes mandatory. In the future, immobilizers will simply need to be retrofitted.

These advanced systems aim to enhance road safety and reduce accidents caused by human error, making driving safer for everyone.

- Advertisement -

2 COMMENTS

Subscribe
Notify of
guest

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Последний

Ako Kamala Harris zamijeni Bidena, istraživanje pokazuje da bi se vodstvo Trumpa u anketama samo povećalo

Nakon katastrofalne izvedbe predsjednika Joea Bidena u debati, istraživanje je pokazalo da bi se, ako ga demokrati odluče zamijeniti...
- Advertisement -

Ex eodem spatio

- Advertisement -