Published On: Sri, lis 7th, 2020

Njegovo veličanstvo Frizijac

Frizijski konj je veoma popularan u Europi i SAD i koristi se za vuču, ali prvenstveno za dresurno jahanje i rekreaciju, a više o tome kakav je Frizijski konj čitajte u nastavku

Frizijski konj spada u barokne pasmine i to je jedina autohtona nizozemska pasmina. Procjenjuje se da je ova pasmina stara oko 2.000 godina.
Preci modernog Frizijca, radili su na njivama,nosili frizijske vojnike i njihovu opremu u boj i putovali na istok s vitezovima.

Nekada je frizijski konj bila hladnokrvna rasa, koja je bila cijenjena zbog veličine, snage i hrabrosti. Za vrijeme osamdesetogodišnjeg rata došlo je do ukrštanja s orijentalnim pasminama konja. U prosjeku je visok 160cm (157-163cm). . Ima elegantan korak i atraktivne, visoke hodove. Živahnog je temperamenta i energičan, ali smiren i poslušan, što ga čini odličnim konjem za rekreativno jahanje.


Tijekom 16. i 17. vijeka, kada je bilo manje potrebe za ratnim konjima, a Nizozemska bila u bliskoj vezi sa Španjolskom, Frizijski konj je ukrštan i s Andaluzijskim konjem. Tako je nastao lakši, elegantniji konj, pogodniji za gradsku vožnju kočijom. Pasmina Frizijski konj je postala posebno omiljena pasmina u tijekom 18. vijeka, kada je Frizijac ne samo vukao plug, već i sudjelovao na sve popularnijim utrkama.

Nakon 1879. godine, kada je osnovana prva matična knjiga, broj Frizijskih konja u Europi je opadao.
Frizijski konj je pomalo zamijenjen tada modernijim Bovenlanderom i drugim teškim rasama, što je rezultiralo prodajom i ukrštanjem, i naposljetku gotovo istrebljenjem rase. Početkom 20. vijeka postojala su svega tri priplodna pastuha na svijetu.
No nizozemski su uzgajivači po svaku cijenu pokušali sačuvati Frizijskog konja u originalu pa su kupili preostalu čistokrvnu ždrebad.

Zahvaljujući njihovim naporima, pasmina Frizijski konj je opstala i sada ima preko osamdeset licenciranih pastuha.

https://www.facebook.com/watch/?v=251979179565944

Iako na prvi pogled liči na teškog, radnog konja, on je elegantan i graciozan. Prepoznatljiv je po dugačkoj grivi i repu i dugačkoj dlaci na nogama, takozvanim „kićankama“. Crne je boje. Osim male zvijezde na čelu, nisu dozvoljene diskoloracije. Frizijski konj može biti i dorat, ali takav konj na takmičenjima neće proći dobro.