Published On: Tue, Jul 30th, 2013

Nikšić naredio Lijanoviću da preda dokumentaciju

Federalni premijer Nermin Nikšić uputio je akt kojim se od federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerka Ivankovića Lijanovića zahtijeva da se Upravi za neizravno oporezivanje BiH ustupi tražena dokumentacija.

Nikšić je potvrdio da je primio urgenciju Uprave i postupio u skladu sa njom.

“Još nemam povratnu informaciju iz Ministarstva, ali se nadam da će se to ispoštovati, na čemu i insistiram. Smatram da je Vlada FBiH do sada pokazala da joj je u interesu uvođenje reda, plaćanje obveze prema državi, te sprječavanje nezakonitog bogaćenja. To treba biti u interesu svakog ministra”, rekao je Nikšić.

Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, na čijem čelu je Lijanović, opstruira istragu Uprave za neizravno oporezivanje u akciji “Meso”, rekao je glasnogovornik Uprave Ratko Kovačević.

SRNA