Published On: Tue, Jul 30th, 2013

Renzo Daviddi: BiH jedina zemlja koja nije preuzela evropske propise o javnim nabavkama

Europska unija je zabrinuta zbog predloženih izmjena Zakona o javnim nabavama jer planirane izmjene ne približavaju BiH relevantnim europskim direktivama.

Umjesto da u središtu pažnje budu ključne novine po mjeri poduzeća i transparentnosti, izmjene se bave nekim marginalnim pitanjima – rekao je za Agenciju FENA zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Renzo Daviddi.

Govoreći o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH, koje je Vijeće ministara BiH uputilo u parlamentarnu proceduru, navodi da “transparentan postupak javne nabave, uz zajamčenu neovisnost revizorskih službi kao dijela kontrole javnih financija, predstavlja bitan uvjet koji zemlja mora ispuniti u procesu europskih integracija “.

“BiH je i dalje jedina zemlja u regiji koja nije preuzela europske propise o nabavi, kojima se dokazano štedi novac poreznih obveznika i jamči fer natjecanje za sudionike u nabavi” – kaže Daviddi.

Iz tog razloga smatra da vlasti BiH treba da obezbjede bolje upravljanje javnim fondovima, između ostalog i “usvajanjem modernog i transparentnog zakona o javnim nabavkama u skladu s europskim pravnim tekovinama, kao i većim naporima usmjerenim na sprječavanje i borbu protiv korupcije”.

Također, ni postojeći zakonodavni okvir, na svim razinama, koji se odnosi na elektroenergetski sektor u BiH nije potpuno usklađen s relevantnim europskim propisima.

Odgovarajući na pitanje Fene što BiH mora uraditi kako bi ti zakonski propisi bili u skladu sa zakonodavstvom Europske unije ocijenio je da određeni zakonski akti omogućuju pruzimanje zakonskih rješenja u određenom stupnju, ali ne i općenito.

“BiH mora uložiti znatne napore u usklađivanju svojih zakona s relevantnim zakonima EU. Da bi se sektor mogao razvijati, povećavati izvozni potencijal i, prevashodno, ponuditi atraktivnu cijenu električne energije i građanima i poduzećima, potrebno je da BiH obezbjedi adekvatnu primjenu zakonskog okvira” – kazao je Daviddi.

Kao potpisnica Ugovora o Energetskoj zajednici BiH je preuzela, između ostalog, i obvezu usklađivanja svog zakonskog okvira s tzv. “Trećim energetskim paketom” do 1. siječnja 2015. godine.

“To znači da BiH ima obavezu da u potpunosti preuzme dvije direktive o mjerama za sigurno snabdijevanje električnom energijom i infrastrukturnim investicijama, kao i zajednička pravila za interno tržište u pogledu elekrične energije i Uredbu u uvjetima pristupanja mreži prekogranične razmjene električne energije” – objašnjava Daviddi.

Odgovarajući na upit što trenutno Europska unija poduzima da bi BiH ispunila ove obveze ističe da EU financira projekt “Izrada zakonskog okvira za električnu energiju BiH usklađenog sa europskim pravnim tekovinama”, koji je koncipiran tako da se izvrši usklađivanje energetskih propisa u BiH na razini države, entiteta i Distrikta Brčko.

Kaže da se ovim projektom promoviraju reforme elektroenergetskog sektora sukladno uvjetima iz Ugovora o energetskoj zajednici i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Europske unije.

Komentirajući da BiH nema propise o plinu na državnoj razini, a postojeći zakonski okvir nije usklađen s europskim zakonima i obavezom koju je BiH preuzela potpisivanjem Ugovora o Energetskoj zajednici u smislu upravljanja sektorom plina u BiH, ističe da ta činjenica spriječava neophodne investicije u plinsku infrastrukturu BiH i integraciju zemlje u širu regionalnu energetsku mrežu.

“Vlasti na razini države i entiteta treba da hitno djeluju, izvrše međunarodne obveze koje je BiH preuzela i uspostave transparentan regulatorni okvir u sektoru. Potrebno je usvojiti Zakon o gasu BiH koji će sadržavati odredbe iz relevantnih direktiva, potpuno uzimajući u obzir administrativno uređenje BiH” – mišljenja je Daviddi.

S obzirom da BiH nije odgovorila na zahtjeve Tajništva Energetske zajednice, koji je početkom 2013. godine, poslao Obrazloženo mišljenje vlastima BiH, u skladu sa člankom 90. Ugovora kojim se osniva Energetska zajednica kazao je da BiH nije pokazala jedinstvenu opredijeljenost da poduzme odgovarajuće korake ka osiguravanju punog poštivanja tih propisa.

Zato je Stalna skupina na visokoj razini u okviru Energetske zajednice odlučila se slučaj BiH predoči Ministarskom vijeću radi konačne odluke.

“Sastanak Ministarskog vijeća zakazan je za listopad, pa ne možemo nagađati kakva ća biti odluka Ministarskog vijeća u slučaju BiH” – dodaje Daviddi.

Ocijenjujući ispunjenje uvjeta iz Mape puta za viznu liberalizaciju rekao je da Delegacija Europske unije u BiH pozdravlja korake koje je BiH poduzela ka ispunjavanju obveza iz Mape puta, između ostalog i puštanje u rad sustava za razmjenu podataka.

“I dalje apeliramo da se ostvari napredak u pogledu preostalih pitanja, kao što su fizičko zatvaranje neovlaštenih graničnih prijelaza između BiH i Srbije te BiH i Crne Gore te uspostava Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije” – navodi Daviddi.

Pomoću mehanizma, podsjeća, prati se tijek građana iz BiH i zapadnog Balkana (ulazak i izlazak državljana BiH u EU, zabrana ulaska u EU, zahtjevi za azil u određenim državama članicama, vraćanje / readmisija u BiH, nezakonit boravak po izlazu iz EU i odbijanje izlaska) u državama članicama i schengenskim državama

“Generalno, suradnja između Europske komisije i BiH na ispunjavanju uvjeta iz Mape puta zasnovana je na čvrstom partnerstvu. U tu svrhu, uspostavili smo Mehanizam za praćenje situacije u periodu nakon vizne liberalizacije (PVLMM). Ovaj mehanizam omogućuje Europskoj komisiji da nastavi s ocjenom primjene zakona, strategija, odluka i akcijskih planova koje je usvojila BiH (i ostale zemlje zapadnog Balkana) tijekom dijaloga o viznom režimu “- dodaje zamjenik šefa Delegacije Europske unije u BiH.

Imajući na umu da je EU do sada izdvojila više od 600 milijuna eura iz IPA, Delegacija EU u BiH i EUSR trenutno radi na realizaciji preko stotinu projekata u različitim područjima.

“Uskoro ćemo objaviti treći poziv za dostavljanje prijedloga za sva tri bilateralna prekogranična programa (Hrvatska, Srbija, Crna Gora) vrijedna 10,5 milijuna eura. Poziv za dostavljanje prijedloga za programe između BiH i Crne Gore već je otvoren, a preostala dva bit će objavljena do kraja godine “- najavio je Daviddi.

Također, Delegacija EU u BiH nastavit rad i na ostalim aktivnostima, uključujući i Strukuturisani dijalog EU i BiH o pravosuđu, koji “pomaže BiH konsolidirati neovisno, djelotvorno, učinkovito i profesionalno pravosuđe, a istovremeno, dijalog pomaže zemlji da napreduje na putu ka EU .

“Europska unija ostaje posvećena europskoj perspektivi BiH, što je i naglašeno u posljednjoj izjavi Vijeća EU, u kojoj države članice pozivaju lidere BiH da hitno dođu do dogovora o izvršenju sudske odluke u predmetu Sejdić i Finci” – rekao je Renzo Daviddi.