Published On: Tue, Aug 20th, 2013

Ministri o problemima prilikom prelaska granice s Hrvatskom

Naredna sjednica Vijeća ministara BiH trebalo bi da bude održana početkom sljedećeg tjedna, a njezin najveći dio bit će posvećen problematici koja se tiče režima prelaska granice sa Hrvatskom, odnosno prometa ljudi i roba, nakon ulaska te zemlje u EU, izjavio je generalni tajnik Vijeća ministara BiH Zvonimir Kutleša. On je pojasno da bi na sjednici trebalo biti riječi i o ugovorima između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima, pograničnim dozvolama, problemima prometa ljudi i usluga, te inicijativama za izmjene ugovora o granici između BiH i Hrvatske.

“Sve materijale pripremili su Uprava za indirektno oporezivanje BiH i Komisija za integrirano upravljanje granicom, a neke odgovore na inicijative dalo je i Ministarstvo sigurnosti BiH”, rekao je Kutleša.Prema njegovim riječima, na sjednici će se naći i drugi materijali “koji ne trpe odgađanje”.

Kutleša je naveo da će ovog tjedna biti okončane sve pripreme i konsultacije za narednu sjednicu Vijeća ministara BiH i utvrđen njezin dnevni red.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda uputio je krajem prošlog mjeseca pismo hrvatskom premijeru Zoranu Milanoviću s ciljem pokušaja pronalaženja rješenja za snižavanje cijena pograničnih propusnica koje će BiH i Hrvatska izdavati građanima, poštujući princip reciprociteta.

Vijeće ministara BiH je na sjednici 24. srpnja razmatralo prijedlog pravilnika o cijeni pograničnih propusnica, te ocijenio da postoji prostor za snižavanje predložene naknade pograničnih propusnica od 60 KM za hrvatske državljane i 225 kuna za građane BiH.

Predsjedništvo BiH je na sjednici 7. kolovoza donijelo zaključak o inicijativi za pokretanje postupka za zaključivanje izmjena ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima.

Razlog donošenja ovog zaključka je svakodnevni otežani protok ljudi i robe između dvije zemlje, čime su najviše pogođeni stanovnici BiH koji žive u pograničnom pojasu sa Hrvatskom.

Inicijativa je dostavljena Vijeću ministara posredstvom Ministarstva sigurnosti BiH u čijoj je nadležnosti dalje provođenje ovog zaključka, odnosno pokretanje postupka za izmjenu spomenutog ugovora.

SRNA