MANJA DOBIT Autoceste FBiH: Dobit u 2014. godini manja za trećinu

JP Autoceste FBiH Mostar ostvarilo je u 2014. godini neto dobit od 48 milijuna KM, što je za više od trećinu slabiji rezultat nego godinu ranije kada je dobit iznosila 78,5 milijuna KM, izvještava Indikator.ba na osnovu financijskog izvještaja kompanija.
Poslovni prihodi Autocesta FBiH iznosili su 87,6, mil. KM i za oko 8,5% su manji nego u 2013. godini kada su iznosili 95,8 mil. KM.
Poslovni rasodi povećani su za oko 54 posto, na 34,8 mil. KM, sa 22,6 milijunaKM u 2013. godini.
Na povećanje rashoda najvećim dijelom uticalo je povećanje amortizacije sa 8,6 mil. KM na 15,6 mil. KM.
Također, povećani su i troškovi plaća i ostalih osobnih primanja a na što je uticalo povećanje broja zaposlnih za 44 zaposlenika, sa 192 na 236.
Kompanija je povećala aktivu na 1,74 mlrd. KM neto u odnosu na 1,3 mlrd. KM prethodnje godine, dok je neraspoređena dobit narasla do iznosa od 282,4 mil. KM.
Dugoročne obveze Autocesta FBiH su povećane na 828,1 mil. KM u odnosu na 471,1 mil. KM. u 2013. godini i u cijelosti se odnose na dugoročne kredite.
Kratkoročne obveze iznose 76,6 mil. KM (110,6 mil. KM u 2013), a najvećim dijelom uključuju obveze iz poslovanja, od čega najviše prema dobavljačima u inostranstvu 25,7 milijuna KM (52,3 mil. KM u 2013.).

more recommended stories