Liječnici obiteljske medicine zadužili telefone, donosimo brojeve na koje ih možete kontaktirati

Ambulante Doma zdravlja Mostar rade svakim danom od 7 do 19 sati, a kako bi ovu uslugu još više učinili dostupnom korisnicima, od danas su u funkciji i i telefoni koje su zadužili svi liječnici obiteljske medicine tog doma zdravlja.

“Dakle, procedura je ista, i dalje zovete svoju ambulantu – u slučaju da ne možete dobiti, imate broj vašeg liječnika kao alternativu. S obzirom i da neki obiteljski liječnici trenutno ne rade, bit će dostupni na navedene brojeve mobitela”, poručili su korisnicima iz Doma zdravlja Mostar te ih zamolili da poštuju radno vrijeme.

Popis ambulanti i liječnika:

Ambulanta obiteljske medicine Balinovac 036 331 036 • dr. STANIJA TOKMAKČIJA 063 731 350 • dr. RANKO GAČIĆ 063 731 838 • dr. MINKA HADŽIOSMANOVIĆ 063 731 971 • dr. FILIP ĆUBELA 063 732 271

Ambulanta obiteljske medicine Rudnik 036 322 335, 063 685 040 • dr. HIDAJETA ĆEMALOVIĆ 063 732 443 • dr. ANKICA MIJIĆ MARIĆ 063 732 869 • dr. ANELA ŠUŠAK 063 733 132 • dr. MONIKA MIKULIĆ 063 751 146 • dr. NIKOLINA SOČE 063 734 630 • dr. SENKA MATIĆ 063 772 678

Ambulanta obiteljske medicine Dom zdravlja 1; 036 335 581 • dr. EDITA SOPTA 063 736 614 • dr. GORDANA PIVIĆ 063 741 333 • dr. AMRA ZALIHIĆ 063 741 481 • dr. IVANA PAVLOVIĆ 063 741 977 • dr. MARIN PULJIĆ 063 733 961

Ambulanta obiteljske medicine Dom zdravlja 2; 036 335 550 • dr. SENADA VUJICA 063 742 621 • dr. NIKOLINA BRKIĆ 063 743 312 • dr. MAJA VUJICA 063 744 181 • dr. HELENA ČULJAK 063 771 311 • dr. BILJANA MILIĆ 063 771 229

Ambulanta obiteljske medicine Dom zdravlja 3; 036 335 549 • dr. BORIS PERIĆ 063 746 075 • dr. SANDRA RAIČ ĆAVAR 063 747 051 • dr. ANA KREZIĆ 063 771 314

Ambulanta obiteljske medicine Stjepan Radić 036 325 743 • dr. EDITA ČERNY OBRDALJ 063 496 764 • dr. MARINA MILIĆ 063 771 959 • dr. DORIS MARTINOVIĆ (KOLEDŽ UJEDINJENOG SVIJETA) 063 772 721 • dr. ZEJNA HADŽIOSMANOVIĆ 063 748 814 • dr. MARNELA PALAMETA 063 749 117

Ambulanta obiteljske medicine Bijeli Brijeg 036 343 700 • dr. DIVNA ŠILIĆ 063 756 244 • dr. VANA TURUDIĆ 063 771 309

Ambulanta obiteljske medicine Centar 2 036 347 881 • dr. NINA PINJUH MARKOTA 063 758 881 • dr. LAMIA PEHAR BUBALO 063 769 828 • dr. ANDREA BILIĆ 063 771 313 • dr. LENKA MATIĆ 063 772 714

Ambulanta obiteljske medicine Cim 036 341 782 • dr. VLATKO STAPIĆ 063 771 294 • dr. NIKOLINA RAIČ 063 771 297 • dr. MELITA GOLUBICA (CIM/GORANCI) 063 771 298

Ambulanta obiteljske medicine Polog – preusmjerena na Ambulantu Balinovac 036 331 036 • dr. SANDRA BRAJKOVIĆ 063 735 087

Ambulanta obiteljske medicine Kruševo 036 486 260 • dr. RENATA PEHAR 063 771 269

Ambulanta obiteljske medicine Potoci 036 345 420 • dr. SANJA ĐURASOVIĆ 063 771 275

Ambulante obiteljske medicine Jasenica i Baćevići preusmjerene na ambulantu Rodoč 036 350 218 • dr. SANJA GOLUBOVIĆ 063 771 307 • dr. ANA PUŠIĆ 063 771 308 • dr. ANĐELA PUPIĆ 063 771 964

Ambulanta obiteljske medicine Buna 036 480 507 • dr. JOSIP BOJČIĆ 063 771 310 • dr. DAVID ĆAVAR 063 497 725

Ambulanta obiteljske medicine Ilići 036 329 571 • dr. ZLATKO ŠANTIĆ 063 771 312