Published On: Wed, Sep 16th, 2015

LEGENDA TOTALNA, ČOVJEK ZVAN ČEŽNJA: Lijanović sebi davao poticaje, a krio novac za poplavljene!

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, na čijem je čelu bio Jerko Ivanković Lijanović u 2014. godini, svojevoljno je sačinjavalo listu uvjeta u oblasti životinjske proizvodnje u Federaciji BiH tako da ih mogu ispoštovati samo određena poduzeća, utvrdili su, između ostalog, revizori Ureda za reviziju institucija FBiH pojašnjavajući razloge negativnog mišljenja za rad ovog ministarstva.
Naveli su da je Lijanović poticaje davao, faktički, svojoj firmi, a da nije dostavio novac namijenjen za pomoć poplavljenima!
Stanje rashoda
Revizori su dali negativnu ocjenu ovom ministarstvu u katastrofalnom izvještaju te konstatirali niz kršenja zakonskih odredbi. Lijanović je odranije pod istragom Državnog tužilaštva, bio je i u pritvoru, ali optužnice još nema.
Tako je utvrđeno da su poticaj za animalnu proizvodnju orijentiranu na izvoz ostvarila samo dva preduzeća: „Milkos“ Sarajevo – 1.724.236 KM i „Alpen–Mit“ Široki Brijeg – 504.514 KM.
Zanimljivo je da se „Alpen-Mit“ nalazi na istoj adresi kao i preduzeće ZDI Široki Brijeg, koje je prethodne dvije godine, također, ostvarilo poticaj za izvoz mesnih proizvoda, te su revizori zaključili da su uvjeti sačinjavani smišljeno, naruku pojedinim firmama. Preduzeće ZDI povezano je s kompanijom „Lijanovići“ iz Širokog Brijega, čiji je suvlasnik upravo bivši ministar Lijanović.
Finansijski izvještaji Ministarstva skoro ni u jednom segmentu nisu pozitivni, odnosno do kraja transparentni. Tako su revizori u programu „Poticaji za poljoprivredu“ u iznosu od 65.800.000 KM, uočili nepravilnosti.
Također, revizori nisu mogli potvrditi iskazano stanje rashoda i obaveza u finansijskim izvještajima Ministarstva iz razloga stvorenih, a neevidentiranih obaveza u 2014. godini u ukupnom iznosu od 22.008.565 KM! Problema je bilo i u obrađenim zahtjevima kantonalnih ministarstava na isplatu po osnovu „Poticaja za poljoprivredu“.
Krajnji korisnici
Novac koji je planiran za isplatu poljoprivrednicima unesrećenim u katastrofalnim poplavama prošle godine nikada nije došao do krajnjih korisnika.
– Po osnovu dostavljenih zahtjeva, od nadležnih kantonalnih ministarstava izvršen je obračun proizvodnje i Federalnom ministarstvu dostavljen u utvrđenim rokovima. Međutim, konstatovali smo da nisu isplaćeni niti evidentirani u knjigovodstvu i nalaze se u strukturi nerealizovanih zahtjeva u 2014. godini u ukupnom iznosu od 4.021.698 KM – navode revizori.
Uvid u dokumentaciju i obračune pokazao je da znatan dio dokumentacije kantonalnih ministarstava dostavljene Lijanoviću nije ispravan i potpun.
Šta su još revizori uočili
Ne možemo potvrditi transparentnost dodjele sredstava iz sredstava rezervi utvrđenih Programom podrški za 2014. godinu u iznosu od 500.000 KM za koja smo utvrdili da su u potpunosti realizirana
Ne može se potvrditi da je, u skladu s utvrđenim nadležnostima, Ministarstvo ostvarilo adekvatan nadzor, odnosno kontrolu nad cjelokupnim procesom za dodjelu novčanih podrški.
Činjenice
2.907.336 – plaće i naknade zaposlenih
719.645 – izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
71.312 – izdaci za usluge prijevoza i goriva
112.216 – izdaci za komunikacije i komunalne usluge
Piše Dnevni avaz,