Kupljena diploma jednoga dana može ubiti nekoga

Radna skupina za izradu ishoda učenja kroskurikularnog i međupredmetnog područja u ponedjeljak je u Sarajevu razgovarala o načinima uvođenja borbe protiv korupcije u obrazovni sustav.
Ta skupina u obrazovni sustav pokušava uvesti predmet koji će govoriti o korupciji i posljedicama korupcije, ili predavanja o toj temi putem drugih predmeta koji su već uvršteni u nastavni plan i program.
Radnu skupinu čine predstavnici Udruge Centar za razvoj medija i analize u Sarajevu, Udruga građana ”Infohouse” i Omladinski komunikativni centar. Aktivnosti realiziraju putem zajedničkog projekta ”Kurikulum za transparentnost, kurikulum za odgovornost”, koji financira Europska unija u iznosu od 495.000 eura putem IPA 2010 program.
Cilj tog projekta je uvođenje etike i borbe protiv korupcije u 50 osnovnih i 50 srednjih škola, te sedam javnih sveučilišta u BiH. Projekt će raditi na tome, ukoliko bude prihvaćen, da se u osnovnim, srednjim školama i fakultetima u BiH smanji broj slučajeva korupcije kroz efikasan plan i program za otkrivanje korupcije. Projektom je planirano sustavno bavljenje problemom korupcije zajedno s institucijama, putem provođenja mjera definiranih Akcijskim planom Strategije za borbu protiv korupcije BiH.
U aktivnosti je uključena Agencija za razvoj predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.
Direktor Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH – Account Eldin Karić za Agenciju Fena je kazao da takav predmet do sada u obrazovnom sustavu BiH nije bio, ali da ga je neophodno uvesti jer korupcija postaje sve prisutnija.
Istaknuo je da u školama ideja nije prihvaćena, ali da se radi na tome da se uvedu predavanja putem predmeta koji su već u sustavu.
Korupcija je pristuna u svim razinama obrazovanja, ali na fakultetima je najvidljivija.
”Nama je cilj mlade ljude naučiti da je korupcija veliki problem. Ako danas urade koruptivno djelo, sutra će i oni imati posljedice. Kupljena diploma jednog dana može ubiti nekoga” rekao je Karić.
Naglasio je da je nepotizam jedan od glavnih problema u školama, podsjetio je na slučaj u Lukavcu gdje je direktor osnovne škole zaposlio svoju suprugu na osnovu intervjua koji je on uradio s njom.
”Da je sve regularno bilo, nije moralno da direktor zaposli svoju suprugu. Ljudi koji imaju funkcije vladaju životima i sudbinama drugih ljudi” istakao je Karić.
Sastanci o istoj temi održani su ranije u Sarajevu i Mostaru.