Published On: Sun, Dec 22nd, 2013

Krajina: FBiH nema novca za plaće

SARAJEVO – Ministar financija Federacije BiH /FBiH/ Ante Krajina rekao je da federalna Vlada trenutno nema sredstava da isplati plaće proračunskim korisnicima.

“U ovom trenutku nema nikakvih isplata. Mi smo trenutno u takvoj situaciji da skupljamo novac za plaće, pa zaključite kako stvari stoje. Otplata duga ide, a sve ostalo bit će u skladu sa raspoloživim sredstvima”, rekao je Krajina.

On je naveo za “Dnevni avaz” da je ova situacija posljedica neusvajanja proračuna BiH, zbog čega je u ovom mjesecu izostala tranša kredita MMF-a za Federaciju BiH u iznosu od 62,5 milijuna KM.

Krajina smatra da će u siječnju biti “rezova”, jer je sasvim izvjesno da neće biti ni ukalkuliranih 58 milijuna KM od podjele dobiti “Elektroprenosa BiH”.

“Odbor MMF-a zasjeda sredinom siječnja, moguće je da se, ako do tada budu ispunjeni uvjeti na nivou BiH, razmotri odobravanje tranše za BiH. Ako se to ne dogodi, onda će biti onako kako naš narod kaže ‘nužda zakon mijenja'”, navodi Krajina.

U Sektoru trezora federalnog Ministarstva financija nadaju se da će do kraja godine nekako moći isplatiti plaće i tvrde da su otišle tranše za Mirovinsko-invalidski fond, odnosno ratne i neratne invalidnine.

Već u siječnju bit će dovedena u pitanje isplata transfera za boračko-invalidsku zaštitu.

Od 12. prosinca na snazi je odluka o obustavi isplata za nabavku stalnih sredstava koju je donijela Vlada FBiH. To se odnosi na nabavku automobila, računara i drugog inventara.

Srna