Krajina: Deficit u proračunu daleko veći od 57,9 miliona KM


Kako bi zakrpio ogromnu dubiozu u federalnom proračunu Ministarstvo financija FBiH uzelo je 57,9 milijuna KM s posebnih namjenskih računa Vlade FBiH.
“Radi se o pozajmici od 57,9 milijuna KM da bi se mogli isplatiti prioriteti iz proračuna”, rekao je za današnji “Dnevni avaz” Ante Krajina federalni ministar financija.
U tome, kaže, nema ništa sporno navodeći da je to “kao kad uštedjeti određena sredstva pa odlučite ih koristiti za što vam trebaju”.
“Naravno da ćete to uraditi, a nećete ići u banku dobiti sredstva na koja plaćate kamatu”, obrazložio je Krajina.
Iako je Federalno ministarstvo financija namjenska sredstva uzelo za druge svrhe, tvrdi da neće biti nikakve promjene njihove namjene.
“Nigdje, dakle, ne piše za šta se trebaju ta sredstva upotrijebiti. Ništa nije upitno. Uzeli smo sredstva da korisnici manje čekaju. Sredstva se posuđuju, a li ona u suštini, ostaju i prilagođavat će se potrebi dinamici”, kazao je Krajina.Pare se, kažu, uzimaju za likvidnost, za namirenje obveza koje Vlada ima planirane prema proračunu.
Na upit iznosi li trenutna dubioza u proračunu 57,9 milijuna KM, rekao je da je ona mnogo veća, ali nije htio precizirati kolika.
“To uvijek ovisi od dana i trenutka, od toga koliko je obveza uneseno”, dodao je Krajina.