Published On: Čet, tra 15th, 2021
#3rd | By Desk

Kordić upozorio: Nismo sigurni kako će se dalje puniti proračun Grada

”Napravili smo jedan proračun prema našim mogućnostima, prema zahtjevima i građana i vijećnika. Volio bih da smo mogli ispuniti sve zelje koje smo dobili, ali nismo uspjeli, u izgradnji proračuna vodili smo se našim mogućnostima”, kazao je.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kazao je kako je ideja proračuna bila da probaju posložiti sve tako da to bude dokument koji će se javno objaviti i da bude napravljen na način da ga i šira javnost vidi kako smo planirali trošenje javnog novca.

”Napravili smo jedan proračun prema našim mogućnostima, prema zahtjevima i građana i vijećnika. Volio bih da smo mogli ispuniti sve želje koje smo dobili, ali nismo uspjeli, u izgradnji proračuna vodili smo se našim mogućnostima”, kazao je.

Istaknu je kako je popriličan broj projekata našao svoje mjesto u proračunu te upozorio kako nisu sigurni kako će se dalje puniti proračun Garada zbog situacije koja se događa zbog pandemije.

Podsjetimo, ukupni planirani prihodi proračuna Grada Mostar za 2021. godinu planirani su u iznosu od 91.161.151,00 KM.

To je, kako je navedeno, ”za 1.695.150,00 KM više od nacrta i to općeg fonda 45.058.101,00 KM uvećanje za 126.400,00 KM, sredstva posebne namjene 35.270.191,00 KM u odnosu na nacrt koji je planiran u iznosu od 34.001,.441,00 KM i to za 1.268.750,00 KM tekući i kapitalni grantova u iznosu od 10.832.859,00 KM uvećani za iznos od  i to 300.000,00 KM koji su iznosili 10.532.859,00 KM”.

U mostarskoj gradskoj vijećnici održava se četvrta redovna sjednica Gradskog Vijeća na kojoj će se pred vijećnicima naći Prijedlog o Proračunu Grada Mostara za 2021. godinu. Na dnevnom redu naći će se i teme o rekonstrukciji i izgradnji novoproglašenog magistralnog pravca kroz Grad, prijenosu prava korištenja na nekretninama na lokaciji nekadašnje kasarne ”Južni logor”, ali i o utvrđivanju liste gospodarskih društava prema kojima ovlasti i obveze vlasnika po osnovu državnog kapitala vrše organi Grada Mostara.