Published On: Sri, stu 9th, 2016

IZVIJEŠĆE EUROPSKE KOMISIJE O BiH: Potrebna promjena Ustava radi provedbe presude Sejdić Finci

U dokumentima u vezi s Paketom proširenja koji je danas objavila Europska komisija, među ključnim nalazima Izvješća o Bosni i Hercegovini za 2016. navedeno je da je izborno zakonodavstvo unaprijeđeno, uz slijeđenje brojnih preporuka OESS-ODIHR-a, te su lokalni izbori uglavnom provedeni na regularan način, uprkos incidentima u nekim općinama koje treba istražiti, javlja Fena.
– Unatoč naporima da bude riješeno pitanje Mostara, izbori u tom gradu nisu mogli biti održani ove godine. Parlamentarna skupština BiH i entitetski parlamenti/skupštine su ostvarili napredak na usvajanju otvorenih reformskih prioriteta, posebno onih koji su proizišli iz Reformske agende. Suradnja između parlamenata/skupština na državnoj, entitetskoj i razini Brčko Distrikta je poboljšana. Međutim, njihova uloga i kapaciteti u procesu EU integracija se trebaju dodatno unaprijediti – rečeno je u izvješću.
Također, ističu da je suradnja između Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada bila učinkovita u pogledu Reformske agende, čiju provedbu treba nastaviti. Vijeće ministara je u kolovozu usvojilo mehanizam koordinacije o pitanjima koja se tiču EU, dok strateški program za usklađivanje zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom EU tek treba usvojiti.
– Ustav Bosne i Hercegovine je i dalje neusklađen s Europskom konvencijom o ljudskim pravima, kako i stoji i presudi u predmetu Sejdić-Finci. Odluke Ustavnog suda tek trebaju biti provedene diljem zemlje. Iako je postignut određeni napredak na uspostavljanju institucionalnih mehanizama za suradnju između vlasti i organizacija civilnog društva, treba biti uspostavljen i strateški okvir za suradnju s civilnim društvom – navedeno je.
Osim toga, naglašeno je da se BiH nalazi u ranoj fazi reforme svoje javne uprave, te da je zabilježeno nazadovanje u izmjenama zakonskog okvira za državnu službu u Federaciji, čime je povećan rizik za politizaciju. Usklađen pristup u razvoju politika i koordinacije između različitih dijelova uprave još uvijek u velikoj mjeri izostaje, a potrebno je i usvajanje novog strateškog okvira za javnu upravu, kao i strategija za upravljanje javnim financijama.
Za pravosudni sustav BiH tvrde da ima određenu razinu spremnosti, kao i da je određeni napredak postignut na odgovornosti i integritetu. Akcijski plan koji je potreban za provedbu Strategije za reformu pravosuđa od 2014. do 2018. tek treba biti usvojen. Politički motivirane prijetnje pravosuđu od nekih političara u zemlji su nastavljene, a neovisnost pravosuđa i dalje treba jačati.
Naglašeno je da u BiH postoji određena razina spremnosti za borbu protiv korupcije i da je određeni napredak postignut usvajanjem akcijskih planova na različitim razinama vlasti, ali njihova fragmentacija čini provedbu manje učinkovitom. Korupcija je i dalje prisutna u mnogim oblastima i nastavlja predstavljati ozbiljan problem, a izraženo političko opredjeljenje po tom pitanju nije realizirano u konkretne rezultate.
– Što se tiče borbe protiv organiziranog kriminala, BiH posjeduje određenu razinu spremnosti. Određeni napredak je postignut na poboljšavanju međuagencijske suradnje. Međutim, financijske istrage treba ubrzati. Borba protiv organiziranog kriminala je i dalje od suštinskog značaja za suzbijanje kriminalne infiltracije u politički, pravni i ekonomski sustav zemlje. BiH još uvijek treba ispuniti međunarodne standarde u borbi protiv pranja novca i borbi protiv financiranja terorizma i ozbiljno je pogođena fenomenom stranih terorističkih boraca i radikalizacijom. Bosna i Hercegovina je već poduzela važne mjere ne rješavanju tog problema, koje treba dupuniti daljnjim koracima na identifikaciji, sprječavanju i prekidu protoka stranih terorističkih boraca koji putuju u konfliktna područja poput Iraka i Sirije – nalazi su izvješća.
Dodaje se da je potreban daljnji rad na rješavanju pitanja ljudskih prava i prava manjina, ali da je određeni napredak postignut, posebno usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije. Znatna poboljšanja strateškog, pravnog, institucionalnog i političkog okvira za poštivanje ljudskih prava cjelokupno su i dalje potrebna.
Nadalje, postoji određena razina spremnosti o pitanju slobode izražavanja, međutim, nije bilo napretka u toj oblasti. Slučajevi političkog pritiska i zastrašivanja novinara zahtijevaju adekvatno pravno praćenje, a financijska stabilnost javnog radiotelevizijskog sustava preostaje da bude riješena, kao i problem nedostatka transparentnosti vlasničkih struktura medija.
U pogledu regionalne suradnje, BiH je nastavila aktivno sudjelovati u regionalnim inicijativama, a preuzela je i predsjedavanje Srednjoeuropskom inicijativom u siječnju.
– Bosna i Hercegovina je još uvijek u ranoj fazi razvoja funkcionalne tržišne ekonomije. Određeni napredak je postignut u modernizaciji radnog zakonodavstva, poboljšanju poslovnog okruženja, te rješavanju slabosti u financijskom sektoru u okviru dogovorene Reformske agende. Međutim, javni sektor je neučinkovit, a razvoj privatnog sektora je spor. Snažna i kontinuirana politička podrška za brzu provedbu prijeko potrebnih strukturalnih reformi, u skladu s dogovorenom Reformskom agendom, će biti ključna – stoji u izvješću./Fena/HMS/

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>