Ivancov: Incko izvrće činjenice

SARAJEVO – Veleposlanik Rusije u BiH Petar Ivancov ocijenio je kao izvrtanje činjenica tvrdnju visokog predstavnika Valentina Inzka da odluka Ustavnog suda BiH o knjiženju perspektivne vojne imovine odgovara stavu Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira i da vlasti Republike Srpske moraju omogućiti to knjiženje na BiH, uključujući objekt u Han Pijesku.

“Nažalost, visoki predstavnik ponovo izvrće činjenice”, izjavio je Ivancov Srni. Prema njegovim riječima, u odluci Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira o primjeni programa “pet plus dva” govori se o podjeli državne i vojne imovine, a ne o njenom knjiženju neposredno na zajedničke institucije. Ivancov je istaknuo da zastupa stav da pitanja koja se neposredno tiču ​​interesa jednog od entiteta ne mogu biti riješena bez njegova sudjelovanja. “Ovo je jedan od postulata državnog uređenja BiH”, rekao je Ivancov.

On je podsjetio na osnovni princip Daytonskog sporazuma koji glasi da bitne odluke za BiH i entitete moraju biti rezultat suglasnosti sva tri naroda. OHR je jučer izrazio punu podršku svim nadležnim tijelima u procesu knjiženja perspektivne vojne imovine na BiH što je, kako je navedeno u priopćenju, sukladno stavku koji zastupa Upravni odbor Vijeća za provedbu mira.

“Tijela Republike Srpske moraju omogućiti knjiženje sveukupne perspektivne vojne imovine koja se nalazi na teritoriju Republike Srpske, te u tom kontekstu moraju, također, provesti i odluku Suda BiH u predmetu Han Pijesak”, saopšteno je iz OHR-a. Ustavni sud BiH odbio je kao neosnovanu apelaciju Republike Srpske podnesenu protiv presuda Suda BiH, kojima je naloženo da vojni objekt “Veliki Žep” na Han Pijesku bude uknjižen na BiH. Presudama Suda BiH, koje su donesene 2015. i 2016. godine Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obvezana je da uknjiži na BiH objekt i zemljište površine 11.474 metra kvadratna na Han Pijesku, te da nad njima budu izbrisana sva prava Republike Srpske. U Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Srni je rečeno da nema uvjeta za provođenje presude Suda BiH o upisu imovine u Han Pijesku.