Gdje cure milijuni iz Aluminija: Umjesto mjesečne dobiti od 7-8 mil. hercegovački div i dalje tone

Punu godinu dana Uprava Aluminij d.d. nije se oglašavala ni po kojim osnovama, a pogotovo o financijskom poslovanju kompanije, no u zadnjih mjesec dana kako je Federalna Vlada najavila smjene upravljačkih struktura u javnim poduzećima pa i u Aluminiju d.d., Uprava izvještaje o financijskom poslovanju doslovno baca pod nos Federalnoj Vladi i medijima kao jedino oružje kojim se bore da i dalje ostanu na čelu kompanije.

Tako smo svjedoci prikaza izvještaja i informacija da je Uprava Aluminija, jedna od najsposobnijih u zadnjih 5-6 godina jer su kriznu situaciju u Kompaniji koja je prijetila stečajem svojom strukom i sposobnošću doveli do područja pozitivnog poslovanja i profitabilnosti.

Iz izvora bliskih Upravi Aluminija, kao i samom financijskom sektoru u Aluminiju Dnevnik.ba došao je do financijskih pokazatelja poslovanja tvrtke za prvi kvartal 2015. godine kao i za travanj 2015. godine gdje analizirajući sve tržišne i cjenovne pretpostavke i pogodnosti koji u zadnjih 7-8 godina nikada nisu bili povoljniji za Aluminijski kombinat, dolazi se do zaključka da Aluminij d.d. i dalje ostvaruje negativnu operativnu dobit iz redovitog poslovanja, međutim zbog knjiženja zaliha i sirovina knjigovodstveno se umanjuju za taj iznos troškovi pa Uprava kombinata slavo dobitno objavljuje pozitivno poslovanje Aluminija.

Financijski tokovi u Aluminiju su još uvijek takvi u 2015. godini, da su ostvareni tj. naplaćeni prihodi  za prva četiri mjeseca manji od troškova koje je Aluminij generirao, pa je operativna dobit društva u minusu, tj. u gubitku. Ali knjiženjem zaliha i proizvodnje u toku knjigovodstveno se za taj iznos zaliha umanjuju troškovi pa se knjigovodstveno u konačnici prikazuje dobit društva.

Impozantno zvuči da je Aluminij za prva tri mjeseca 2015. ostvario 5,69 milijuna KM dobiti, međutim kada bismo prostim jezikom upitali ima li Aluminij taj novac na računu ili u blagajni, odgovor bi bio – NE, zaključuje u analizi Dnevnik.ba.

Prihodi Aluminija u prvom kravrtalu 2015 bili su manji za 1,35 milijun KM od troškova koji su napravljeni (operativna dobit je u minusu), a zbog zaliha koje ne mogu prodati (3 mil. EUR proizvedene robe za TLM Šibenik leži na skladištu jer je TLM otišao u stečaj). Upravo sva ta dobit koja nije unovčena leži u vidu zaliha, a Aluminij još uvijek ima 62 elektrolitičke ćelije koje su izvan pogona, te mu je potrebno osam milijuna KM dobiti na godišnjoj razini da održava postojećih 194 ćelije koje su u funkciji.

“Situacija i stanje u Aluminiju, se umjetno prikazuje da je sve idealno i da se profitabilno posluje, te se samo knjigovodstveno prikazuje dobit koja ustvari nije unovčena”, rekao je sugovornik portala Dnevnik.ba blizak upravi Aluminija.

Tržišne pretpostavke za uspješno i profitabilno poslovanje Aluminija, dodaje,  su takve da je Aluminij trebao minimalno prikazati kvartalnu dobit od 16-17 milijuna KM, te se postavlja pitanje gdje to novci cure i tko to milijune Aluminijeve dobiti uzima u svoje džepove.

Pretpostavke za uspješno i profitabilno poslovanje Aluminija d.d. u odnosu na isto razdoblje prošle godine su:

Rast cijene na LME Burzi cca 250-300 USD,

Rast premija na gotove proizvode za cca 400 USD

Rast tečaja USD dolara za 30%

Pad cijene struje/MW/h za više od 2 EUR, a od 31,03.2015 pad cijene struje za više od 5 EUR po MW/h.

Navedene pretpostavke za pozitivno poslovanje Aluminija d.d., samo tržište je formiralo polovicom prošle godine uz pozitivne trendove, a bivši predsjednik Uprave Željko Kordić je proveo usklađivanje tj. povećanje premija na proizvedeni aluminij koje je podigao u prosjeku za 250-300 USD. Ostale tržišne pretpostavke koje su itekako pozitivno morale pogodovati profitabilnom poslovanju Aluminija tržište je samo od sebe reguliralo kao što su: rast cijene na LME, rast tečaja dolara, te pad cijene struje. U 2015 godini tržišni uvjeti poslovanja za Aluminij d.d. su još povoljniji tj. najpovoljniji u proteklih 10 godina te isti omogućavaju da posrnuli gigant za godinu dana može stati na noge izaći iz krize te riješiti sve dubioze dugova koje su nastale u proteklom razdoblju i godinama.

 

Primorčevo carstvo

Poslovanje Aluminija za prva 3-4 mjeseca 2015 godine je takvo, da već sada znamo da se Kombinat umjetno i dalje održava na životu da se ne ugasi, bez jasne strukture kako će riješiti blokade računa u četiri banke te inozemne kredite gdje ukupno dospjelo cca 60 milijuna KM kreditnih obveza u zemlji i inozemstvu. Kompaniji od travnja dospijevaju obveze rata za dug prema JP EP HZHB od 2,5 milijuna KM mjesečno. Dok s druge strane najveći kupac i dobavljač Aluminija d.d. Primorka d.o.o i Energtekherc d.o.o koji su u vlasništvu Marijana Primorca – širokobriješkog tajkuna, ostvaruju čistu dobit od Aluminijskog kombinata na mjesečnoj razini od pet milijuna KM, radeći ugovoreni posao s Aluminijem preko 200 milijuna KM na godišnjoj razini (za 2015 godinu).

Projicirana dobit ove dvije Primorčeve kompanije za 2015 godinu je cca 60 milijuna KM, na godišnjem prometu sa Aluminijem od preko 200 mil KM.

Marijan Primorac je postavivši nećaka svoje supruge Nikicu Ljubića za predsjednika Uprave Kombinata, te postavivši po njegovom nalogu ostatak Uprave društva kao i sve članove Nadzornog odbora doslovno i u praksi prisvojio cjelokupno poslovanje Aluminija d.d. za svoju korist.

“Istovremeno, razvali se koalicija u FBiH upravo na slučaju Aluminij gdje se jedni (DF) bore da zadrže postojeće stanje tj. izvor financiranja njihovih političkih i osobnih ciljeva, dok drugi pokušavaju spriječiti milenijumski kriminal jednog čovjeka koji je ovladao carstvom aluminijske industrije”, rekao je sugovornik portala Dnevnik.ba.

U nalazu KPMG-a jedina interna ušteda koja se spominje u cjelokupnom poslovanju Društva jeste smanjenje troškova plaća tj. radne snage na godišnjoj razini od 12 milijuna KM, a koju je proveo bivši direktor Željko Kordić.

Postojeća Uprava na čelu s Nikicom Ljubićem, niti jednu internu uštedu nije provela niti je kroz plan za 2015. godinu planirala sprovesti bilo kakve uštede i restrukture, te je osnovna zamjerka nalaza KPMG-a da je poslovni plan Društva nekvalitetan, nestrukturan, površan, te ne pokazuje aktivnosti koje će se sprovoditi za restrukturu poslovanja društva.

Plan za 2015 godinu uopće ne predviđa povrat niti restrukturiranje kratkoročnih kredita u poslovnim bankama, niti je jednom rečenicom u navedenom planu  spomenuto kako će se krediti vratiti bankama, te je jedna od zamjerki u nalazu KPMG-a da Uprava nema plan restrukture navedenih dugova.

Navedeno ponašanje Uprave je identičan i ogledan primjer ponašanja bivše Uprave na čelu s Ivom Bradvica 2010-2013 godina, kada se ništa nije činilo po pitanju internih ušteda, a negativna kretanja na tržištu su dovela do gubitaka od preko 150 mil KM. Sada kada su tržišna kretanja u svijetu aluminijske proizvodnje pozitivna društvo pripisuje sebi zasluge uspješnog managamenta, iako zaštite od bilo kakvih rizika u njihovoj strategiji nema niti postoji plan ušteda i internih restrukturiranja, a kako bi pozitivni efekti bili još veći.

Uslijed pozitivnih tržišnih kretanja gore spomenutih društvo prikazuje financijski izvještaj za prvi kvartal 2015 godine s pozitivnim poslovanjem od 5,69 milijuna KM dobiti. Međutim stvarna istina je da i unatoč pozitivnim pretpostavkama da Društvo može ostvarivati minimalno 7-8 milijuna KM dobiti mjesečno (da se radi načelom dobrog gospodara) Aluminij je za  prvi kvartal 2015. prikazao bruto gubitak od operativnih aktivnosti u iznosu (minus) 1,35 milijuna KM. Navedeno znači da su naplaćeni prihodi društva za prvi kvartal iznosili 131,1 mil KM, a rashodi tj troškovi poslovanja su iznosili 132,46 mil KM.

 

Trenutno stanje

Iz krugova bliskih Upravi društva Dnevnik.ba došao je i do podataka o poslovanju Aluminija za prva četiri mjeseca 2015. godine. Stvarna slika poslovanja društva promatrano i kroz četvrti mjesec je lošija nego što je prosječna slika za prva tri mjeseca.

U četvrtom mjesecu primjetan je usporeniji rast prihoda nego prva tri mjeseca. Prosječan mjesečni prihod u prvom kvartalu iznosio je 43,6 miljuna KM, a u četvrtom mjesecu prihod Aluminija je iznosio 34,46 mil KM. Cca 9 milijuna KM su ostvareni manji prihodi u četvrtom mjesecu nego što su iznosili prosječni za prva tri mjeseca.

Društvo prikazuje dobit za prva četiri mjeseca od 7,6 mil KM. Međutim ta dobit nije stvarna nego je rezultat vrijednosnog usklađenja zaliha.  S 30. travnja 2015. Aluminij je napravio 165,56 mil KM prihoda, a ukupni troškovi su iznosili 169,22 mil KM. Neto gubitak od operativnih aktivnosti iznosi 3,66 mil KM.

Činjenica je da je u četvrtom mjesecu manje gotovih proizvoda prodano, ili su prodani po nižoj cijeni. Ako znamo da većina prodaje ide Primorci d.o.o., a Primorka dalje preprodaje aluminij uz kretanje tržišnih cijena koje su nepromijenjene zaključak je da je Primorka pored postojeće ekstra zarade u četvrtom mjesecu još veću zaradu ostvarila na štetu Aluminija d.d., te je trend poslovanja Aluminija u usporedbi s prva tri mjeseca doživio negativan trend za 20 posto.

S druge strane pretpostavka je da Aluminij vrednuje zalihe koje ne može prodati (jer ne prodaju izravno kupcima već preko Primorke), po većim cijenama od tržišnih te na taj način kalkuliraju prikazujući dobit koja je umjetna.

Promatrajući krizu vlasti i borbu SDA i HDZ da promjene Upravu i Nadzorni odbor Aluminija kojeg podržava DF, a podržavala ga je i bivša platforma na čelu SDP, jedini logičan zaključak jeste da je Marijan Primorac ubacio u šestu brzinu, jer nije siguran koliko dugo i hoće li ostati u Aluminiju d.d., te je zadnjih mjesec dva dana uključio dodatnu infuziju za održavanje tj. preživljavanje Aluminija d.d., pri tome usmjeravajući sve novčane tokove i extra zaradu prema svojim firmama.

KPMG je u svome nalazu izvijestio da je Aluminiju d.d. potrebno minimalno osam milijuna KM investicija u postojeće ćelije da ih održi na broju od 194 koliko je sada aktivnih, a dodatnih 15 milijuna KM potrebno je da izvrši ulaganja da vrati proizvodnju na razdoblje iz 2011 godine.

Navedeno podrazumijeva da za održavanje i obnovu ćelija društvo bi moralo imati godišnje cca 23 milijuna KM dobiti, koja se vrednuje kroz ostvarene prihode, a vidljivo je da za prva četiri mjeseca operativna dobit društva je u minusu 3,66 mil KM, te se anulira kojekakvim vrednovanjem zaliha po većim nerealnim cijenama.

Vidljivo je da Aluminij ima pad prodaje u četvrtom mjesecu a razlog je što aluminij nema izravne prodaje već sve ide preko Primorke, jedino je Aluminij zadržao inozemnog kupca Glencore s kojim kompezira robu za sirovinu, ali tu nema čistog protoka novca, te se Aluminij našao u začaranom krugu ovisnosti od Primorke koja ne može društvu osigurati dovoljno kupaca i tržišta koliko se može proizvesti. S druge strane novčani tokovi društva su u minusu, tako da je bilo kakvo održavanje proizvodnje upitno, a nema govora niti spomena da aluminij može ulagati investicije u obnovu proizvodnje koja radi samo sa 75 % kapaciteta.

 

Primorka zarađuje milijune na Aluminiju

Kako je Primorka 2013. godine izgubila licencu za trgovinu cigaretama, krenulo je nasilno preuzimanje i ovladavanje Marijana Primorca Aluminijem d.d.. Tako sada Primorka 89 posto prihoda ostvaruje prodajom metala na inozemno tržištu, a metal Primorka uzima od Aluminija d.d. po nižim povlaštenim cijenama. Svega 11 % prihoda je od domaćeg tržišta. Biznis firme Primorka je cca 95-97 % vezan za metal, ostalo je prodaja goriva, usluge, sportska oprema. Od ukupnih prihoda Primorke 83% prihoda se ostvaruje od Aluminija i od Uniprom iz Nikšića (suhi uložak).

Primorka je udesetorostručila nabavke suhog uloška iz Crne Gore od Uniprom-a, te se navedeni suhi uložak pretapa i od njega se proizvodi Aluminij. Po ovom vidu posla aluminij je druga ruka, te Primorka ostvaruje ekstra zaradu. Za sve navedene ugovore koje Aluminij ima s Primorkom, nadzorni odbor društva iste nije odobrio, nego je Uprava društva samovoljno sklopila navedene Ugovore. Zatim ostatak prihoda tvrtke Primorka do cca 97% je ponovno vezano za metal. U svim poslovima nabavke sirovina i prodaje gotovih proizvoda, Primorka je posrednik, a Aluminij d.d. je druga ruka.

Navedeno je i razlog zašto je Aluminij za prva tri mjeseca ostvario negativnu operativnu dobit, tj negativni cash flow od financijskih aktivnosti dok je za isti period godine Primorka ostvarila 11,5 mil KM čiste dobiti od Aluminija. Obzirom da Primorka 97 % prihoda ostvaruje na poslovima vezanim za Aluminijski kombinat, te ostvaruje enormne dobiti Marijan Primorac po svaku cijenu želi zadržati monopolski položaj koji je raznim suberzivnim sredstvima stekao u Aluminiju.

Sve u svemu skoro 100 % businessa Primorke je naslonjeno na Aluminiji, sa projekcijom godišnjom prihoda od preko 200 milijuna KM, te uzimajući u obzir trend iz prvog kvartala dobiti za očekivati je da će Primorka na godišnjoj razini ostvariti od 50 milijuna do 60 milijuna KM čiste dobiti zarađene od Aluminijskog kombinata.