Published On: Pon, svi 26th, 2014

Fra Šimun Šito Ćorić predlaže Papi Franji da rehabilitira Jana Husa

Hrvatski misionar fra Šimun Šito Ćorić, iz Hrvatske katoličke misije u švicarskom Oltenu, uputio je pismo papi Franji u kojem ga moli da rehabilitira katoličkog svećenika Jana Husa, koji je spaljen na lomači te da na taj način osudi crkveni lov na “vještice”.
”Baveći se početno iz literarnih razloga tragičnom sudbinom našega kolege, katoličkog svećenika Jana Husa i stojeći pred 600. obljetnicom razrješenja i ekskomunikacije te ponovog primanja u Crkvu (1414.) i na prijevaru domamljivanja te po osudi koncila u Konstanci njegova živog spaljivanja na lomači (1415.), smatram da je krajnje vrijeme da nasilan odnos prema njemu Crkva proglasi strašnom zabludom svoje ondašnje hijerarhije i tako mu javno vrati osnovno ljudsko dostojanstvo”, navodi fra Šimun Šito Ćorić u pismu.
Dodao je kako bi ova obljetnica Jana Husa mogla biti dobra prigoda da se službena Crkva jednom zauvijek generalno ogradi od svih zloporaba i zabluda inkvizicije.
Navodi i to kako bi to bilo važno i za ugled tolikih žena koje su ponižavane, progonjene i žive spaljene na lomačama kao vještice, piše Večernji list.
Ako su Jan Hus i njemu slične žrtve u nečemu i griješile, fra Šimun navodi kako je to bilo neusporedivo manje od pogrešaka i nasilja počenjenih prema njima.
Inače, Jan Hus bio je teolog, rektor Karlova sveučilišta u Pragu, spaljen je 6. srpnja 1415. godine. Osuđivao je razuzdan život klera, kritizirao je papinsku službu te zagovarao propovijedanje čistog evanđelja.