FEDERALNI HARAČ: Valja porez i od cafirske vjere

U petak, 7. rujna inspektori Porezne uprave Federacije BiH izvršili su 30 inspekcijskih nadzora na području Međugorja.

Kontrolirani su objekti za koje je postojala osnova sumnje da posluju bez odobrenja nadležnog organa, kao i objekti koji posluju suprotno Zakonu o fiskalnim sistemima Federacije BiH, nakon što su izvršene provjere i lociranje objekata od strane inspektora Odjela za obavješćivanje i istrage Mostar.

Od izvršenih 30 inspekcijskih nadzora u 17 slučajeva izvršene su kontrole pansiona, dok se 13 inspekcijskih nadzora odnosilo na kontrolu ugostiteljskih objekata i suvenirnica.

Prema konačnim rezultatima u tijeku inspekcijskog nadzora 12 poreznih obveznika poslovalo je bez odobrenja nadležnog organa, zatečeno je 6 neprijavljenih radnika, dok 7 poreznih obveznika nije imalo instaliran fiskalni uređaj.

U tijeku inpekcijskih nadzora inspektori su izdali ukupno 26 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 31.600 KM, te izdali 8 rješenja o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i 14 rješenja o zabrani obavljanja poslovne aktivnosti.

U vezi sa nepravilnostima koje su utvrđene u tijeku provedene akcije Porezna uprava Federacije BiH će u narednom razdoblju nastaviti sa poduzimanjem mjera u okviru svojih nadležnosti.

U priopćenju Porezne uprave Federacije BiH stoji i kako će u narednom razdoblju pojačati kontrole poštivanja Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugih poreznih zakona na području čitave Federacije BiH.