Evo koliko je suspenzija Fahrudina Solaka do sada koštala građane FBiH

Na posljednjoj sjednici smo razmatrali izmjene i dopune Zakona o državnoj službi koji se mijenja samo u dva člana. I ja sam vidio da zakon favorizira tu takozvanu preventivnu suspenziju. Onaj tko je pod preventivnom suspenzijom zaista po zakonu sve dobiva. Mi smo čak 2020. godine u svibnju imali inicijativu da se promijeni taj član, da onaj tko je u preventivnoj suspenziji dobiva 50 posto, odnosno, 60 posto ako izdržava obitelj. Međutim, nitko neće da uđe u ozbiljne izmjene. Zakon je pun mogućnosti za zakonske manipulacije. Htjeli smo otvoriti temu da se zakon pretrese na kvalitetniji način. Fahrudin Solak je u ovom slučaju klasičan primjer, vjerujem da on ništa nije dobio što mu po zakonu ne pripada, ali pravno nije očigledno uvijek i pravedno – kazao je Čamdžić za Faktor.

U Federalnoj upravi civilne zaštite su upitali koliko je novca isplaćeno Fahrudinu Solaku od trenutka preventivne suspenzije do danas, koliko iznosi Solakova plaća, i da li mu se pored plaće sve vrijeme isplaćuju i drugi dodaci.

– U skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH, presudi Ustavnog suda FBiH i točkom 2 navedenog rješenja Vlade Federacije BiH propisano je da imenovani za vrijeme preventivne suspenzije prima puni iznos plaće. Suspendirani direktor FUCZ-a prima osnovnu plaću, obračunatu u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti u FBiH, presudi Ustavnog suda FBiH i Pravilnikom o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u FUCZ-u – stoji u pismenom odgovoru FUCZ-a, uz:

– Na osnovu prethodno navedenog proizilazi da je plaća direktora utvrđena prema II platnom razredu, obračunata u skladu s koeficijentom propisanim za rukovoditelja federalnog organa uprave, umnoženim s jedinstvenom osnovicom utvrđenom za sve federalne organe. Te, uvećanim za 0,5 posto za svaku započetu godinu mirovinskog staža imenovanog i za poseban dodatak koji se obračunava na osnovnu plaću bez dijela plaće po osnovu radnog staža i čini sastavni dio plaće – odgovoreno je.

Zatražili su da im prevedu svoj odgovor i kažu kolika je plaća Fahrudina Solaka.

– Kao što smo već naveli u odgovoru, plaća direktora utvrđena je prema II platnom razredu, obračunata u skladu s koeficijentom propisanim za rukovoditelja federalnog organa uprave, umnoženim s jedinstvenom osnovicom utvrđenom za sve federalne organe. Propisani koeficijent je 6,2, dok je utvrđena osnovica 330 KM. Osnovna plaća dakle iznosi 2.046 KM – navode iz FUCZ-a, iako nismo pitali koliko je osnovna plaća, već ukupna i da li se na to isplaćuju dodaci, piše Faktor.

Što kažu federalni revizori

Federalni revizori u Izvještaju o financijskoj reviziji FUCZ-a za 2020. godinu konstatirali su da je obračunat i isplaćivan posebni dodatak na plaću u visini od 20 posto Fahrudinu Solaku i nakon što je Vlada FBiH 12.5.2020. godine donijela rješenje o njegovoj privremenoj suspenziji.

– U periodu od 12.5. do 31.12.2020. godine direktoru uprave obračunate su i isplaćene mjesečne neto plaće s posebnim dodatkom za posebne uvjete rada u iznosu od 2.605 KM, od čega 388 KM po osnovu posebnog dodatka na plaću, iako zbog mjere privremene suspenzije u ovom periodu nije vršio dužnost (neto plaća bez posebnog dodatka iznosi 2.217 KM) – stoji u revizorskom izvještaju.

Da se zaključiti da je preventivna suspenzija Fahrudina Solaka do sada koštala građane više od 44.000 KM, piše Faktor.

Dnevnik.ba