EVO DOKAZA ZAŠTO TREBA UGASITI FEDERACIJU: Entitet u kojem Jerko Lijanović može biti bilo što, jasno da ne treba postojati

jerko ivankovic lijanovic pressDanašnji nastavak 76. sjednice neustavne Vlade FBIH održan je u skladu sa Zakonom o Vladi FBiH, Poslovnikom o radu Vlade i zaključkom Vlade koji je donesen na prošloj sjednici – izjavio je danas u Sarajevu na konferenciji za novinare premijer Federacije BiH Jerko Ivanković Lijanović

 
Na dnevnom redu današnjeg nastavka sjednice Vlade FBiH, a koju je sazvao i njom predsjedavao premijer Lijanović, bilo je deset točaka i četri paketa đačke.
– S obzirom na to da članovi Vlade iz SDP-a nisu prisustvovali sjednici odlučili smo da se ova sjednica nastavi 4. aprila da bismo mogli obraditi preostale točke dnevnog reda – izjavio je premijer Lijanović pozivajući ministre iz SDP-a da se ostalim ministrima pridruže u radu Vlade.
– Vjerujemo da će ovih osam dana biti dovoljno članovima Vlade iz SDP-a BiH da shvate koliko je teška ekonomska situacija naših građana i koliko je neophodno da Vlada radi u punom kapacitetu – istakao je premijer dodajući da je na čekanju više od 200 tačaka dnevnog reda koje trebaju biti razmatrane.
Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Sanjin Halimović rekao je da je očekivao da će na današnjem nastavku sjednice biti razmatrane važne stvari, prije svega, amandmani na predloženi borački zakon, koji će se sutra naći na sjednici Parlamenta Federacije BiH.
jerko ivankovic lijanovic press
Komentirajući  stav Ureda Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Europske unije, koji je ocijenio da “nisu ispunjeni uvjeti da Lijanović  može zakazati sjednicu Vlade Federacije BiH, budući da svrgnuti   Nikšić nije odsutan, ni spriječen da obavlja svoje dužnosti, niti je odredio bilo kojeg od zamjenika premijera da sazove sjednicu”, Lijanović je ocijenio da je ovaj ured “očito izbjegao da se osvrne na suštinu Zakona o Vladi”.
“U aktu Ureda nigdje se ne spominje član 16., koji upravo regulira materiju rada Vlade. On se osvrnuo na članove 9. i 10., koji govore o zamjenjivanju premijera u svim njegovim poslovima. Ni ja, ni ova vlada nismo donijeli nikakvu odluku ni zaključak, niti ovlastili bilo koga da zamjenjuje premijera u svim njegovim poslovima. Mi smo samo zaključkom definirali ko predsjedava sjednicom Vlade ukoliko je premijer odsutan”, kazao je dopremijer Lijanović dodajući da je i po Zakonu i Poslovniku jasno definirano da je to jedan od zamjenika premijera. Tj ja, kazao je Jerko.
Ministri iz SDPBiH i premijer Nermin Nikšić napustili su 19. ožujka  sjednicu Vlade Federacije BiH, nakon što su ministri iz Stranke demokratske akcije (SDA), Narodne stranke Radom za boljitak i Halal stranke prava (HSP) BiH usvojili izmjene Poslovnika o radu Vlade.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj kazao je da je Poslovnik izmijenjen u skladu s većinom glasova prisutnih na sjednici koju je zakazao premijer Federacije BiH u skladu s važećim poslovnikom.
Federalni ministar socijale, ona socijala Čamber, kazao je kako mu je novi premijer Jerko totalno super.