Deset tvrtki dužno više poreza nego što iznosi proračun BiH!

Porezna uprava Federacije BiH objavila je 17. rujna na svojoj internet stranici pregled dužnika čija su dugovanja po osnovu direktnih poreza i doprinosa na dan 30.6.2012. godine iznosila više od 1.000.000 KM.

Porezna uprava Federacije BiH, u priopćenju za javnost, ističe da podatke o dugovanjima po osnovu direktnih poreza i doprinosa nije mogla objavljivati sve do donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, jer su se isti smatrali poreznom tajnom, te da su sada objavljeni zbog velikog zanimanja javnosti.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, koji je stupio na snagu u ožujku 2012. godine, propisana je mogućnost davanja podataka o dospjelom, a neplaćenom dugu na zahtjev sredstava javnog informiranja.

Osim sredstava javnog informiranja, navedenim izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH propisano je da se podaci o dospjelom, a neplaćenom dugu osim sudova, tužiteljstva i MUP-ova, mogu dati i Parlamentu i Vladi Federacije BiH, vladama i skupštinama županija, gradonačelnicima, gradskim skupštinama, općinskim vijećima, svim federalnim organima uprava i upravnim organizacijama, koji su dužni dobivene informacije čuvati kao poreznu tajnu.

Iz Porezne uprave ističu da se podaci o dugovanjima po osnovu direktnih poreza i doprinosa dati u tabelarnom pregledu na dan 30.6.2012. godine svakodnevno mijenjaju, što znači da su neki porezni obveznici-dužnici u međuvremenu djelomično ili u cijelosti izmirili dužne obaveze, ali nakon navedenog roka.