Published On: Sun, Dec 29th, 2013

Deklaracija o BiH i EU okuplja dva HDZ-a, SDA, PDP i SDS

Dokument na tri stranice sastavljen je od načela vezanih uz zajedničko uvažavanje triju konstitutivnih naroda i građana te potrebu izgradnje takve države.

HDZ 1990. prvi je stavio potpis na zajedničku izjavu (deklaraciju) stranaka bliskih Europskoj pučkoj stranci (EPP) iz BiH kojim se, ususret predstojećih parlamentarnih izbora, što će se održati u listopadu 2014. godine, stvara jedan širi okvir iz čega bi se mogla izroditi i nova prije, ali i poslijeizborna suradnja. Očekuje se da će ovaj dokument, nastao kao rezultat susreta u sklopu zaklade Konrad Adenauer i grupacije EPP-a prihvatiti HDZ BiH, SDA, PDP, a nije isključeno da to bude i SDS.

Tržište, rad, vladavina prava

Dokument na tri stranice sastavljen je od načela vezanih uz zajedničko uvažavanje triju konstitutivnih naroda i građana te potrebu izgradnje takve države, te se daje jasna perspektiva EU integracijama, izgrađuje se socijalno tržišno gospodarstvo, radi se na uspostavi pravne države i osnaživalo povjerenje. Večernjak je u posjedu dokumenta koji će razmatrati i tijela drugih političkih stranaka. “Mi, narodne stranke iz BiH, koje dobrobit Bošnjaka, Hrvata i Srba, kao konstitutivnih naroda (u zajednici s ostalima), i građana BiH smatraju svojom obvezom, ovim izjavljujemo čvrsto opredjeljenje za EU integraciju BiH. Težimo k stabilnom i učinkovitom političkom sustavu koji će osigurati jednakost svih građana i konstitutivnih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini”, ključne su poruke ovoga dokumenta. Stranke uključene u izradu ovoga dokumenta očekuju da se može očekivati nadvladavanje najteže poslijedaytonske krize provedbom postavljenih načela.

“Mi smo uvjereni da opće dobro možemo ostvariti članstvom BiH u Europskoj uniji, kao i da na taj način mogu biti ostvareni naši ciljevi i načela. Ako prihvatimo izazove i iskoristimo naše potencijale, možemo iza nas ostaviti političku, ekonomsku i društvenu krizu”.

Prvi od ciljeva koje su postavile stranke bliske EPP-u je identitet i raznolikost u BiH kao jedno od njezinih bogatstava.

“S obzirom na kulturnu, nacionalnu, socijalnu i vjersku raznolikost društva u BiH, želimo još jednom reafirmirati naše identitete i tradicije u funkciji ostvarivanja moderne i funkcionalne društvene zajednice. Ovaj pristup u našoj zemlji može jamčiti osnovu za harmoničan suživot koji će se zasnivati na jedinstvu različitosti i jednakopravnosti svih naroda i građana u našoj zemlji. Pri tome plediramo za primjerenu ravnotežu između tradicije i modernosti”, objašnjavaju autori ove deklaracije. Izražena je potpora izgradnji socijalnog tržišnoga gospodarstva ‘zasnovano na slobodama koje vrijede za tržište EU, koje služi očuvanju i razvoju slobodnog tržišta, koje štiti ljudska prava i temeljne slobode i koje je utvrđeno i u Ustavu BiH’. “To je ekonomski i socijalni poredak, koji je utemeljen u ugovorima, tu u suglasju dovodi osobnu slobodu, privatnu imovinu i slobodnu konkurenciju na tržištu sa socijalnim pravima, javnim interesom i održivim razvojem, stoji uz ostalo u dokumentu. Političke stranke podupiru i izgradnju pravne države i vladavine prava koje bi bilo oslobođeno od bilo kakvog političkog utjecaja.

Poštovanje tradicije

“Zato je u BiH potrebno stabilno i neovisno pravosuđe, kao i državna uprava koja će funkcionirati na zakonit način, oslobođena neprimjerenih političkih utjecaja, ali koja će biti odgovorna prema građanima. To podrazumijeva odgovornost u upravljanju na svim razinama vlasti i uvođenje transparentnosti i učinkovitosti kao i djelotvornih mehanizama u borbi protiv korupcije”. Na izradi ovoga dokumenta sudjelovali su predsjednici i zamjenici predsjednika više uključenih stranaka, a trebao bi biti okvir djelovanja u godini prije izbora i svojevrsna šira platforma zajedničkog angažiranja. Posebno važnim ocijenili su suradnju i međusobno poštovanje. “Pripadnost političkoj obitelji EPP-a i njezine vrijednosti pri tome su za nas pokretačka snaga za poštivanje identiteta u našoj zemlji i tradicija koje su s njima povezane, za demokraciju, ekonomski napredak, socijalnu pravdu i funkcionalnu državu te potpuno poštivanje ljudskih prava”, navodi se u zajedničkoj izjavi stranaka bliskih EPP-u.

VLM