Published On: Pon, velj 25th, 2013

Članovi 'Hrvatskog studentskog politološkog foruma' u posjetu Veleposlanstvu SAD-a

U srijedu, 27. veljače, u Veleposlanstvu SAD-a u Sarajevu biti će primljeni članovi Udruge ‘Hrvatski studentski politološki forum’, studentske udruge sa mostarskog Sveučilišta.
Oko 40 članova ove Udruge će imati priliku najprije razgovarati sa Veleposlanikom Patrickom Moonom, te kasnije i sa šefom političkog odjela. Članovi HSPF-a će ukratko predstaviti svoju Udrugu, te prezentirati svoje stavove o aktualnom pitanju preustroja Federacije Bosne i Hercegovine, s naglaskom na njezin Ustav, stavove koje su zauzeli od početka ove priče, a s vremenom ih još bolje razradili.
Budući da HSPF većinom čine studenti politologije,  od velikog značaja bit će i dio sastanka kojem će imati priliku postaviti pitanja na argumentiran i politološki formuliran način, o preustroju Federacije, kao i ostalim aktualnim političkim pitanjima.
Očekuje ih iznimno edukativno, i informativno putovanje koje će doprinijeti njihovom daljnjem politološkom usavršavanju i stjecanju novih znanja i iskustava, ali i sa ovim posjetom, će sa svojim stavovima nastojati doprinijeti konačnim rješenjima za Federaciju BiH, koja moraju težiti ka zadovoljstvu svih kolektivnih skupina – naroda, pa onda i za svakog pojedinca.
Podsjetimo, Hrvatski studentski politološki forum je studentska organizacija neprofitnog karaktera koja okuplja studente Sveučilišta u Mostaru, prije svega studente politologije Filozofskog fakulteta ovoga Sveučilišta, ali i studente s ostalih odsjeka i fakulteta na Sveučilištu koji su zainteresirani za politološke i političke teme.
HSPF je ujedno jedna od rijetkih udruga sa hrvatskim predznakom koja će biti službeno primljena u Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
Ured za informiranje Udruge ‘Hrvatski studentski politološki forum’