Bisera Turković nekada je zagovarala BIH s tri federalne jedinice. Što joj se dogodilo?

Centar za sigurnosne studije vodila je Bisera Turković a član Predsjedništva SDA Hasan Muratović govorio je o potrebi reorganizacije BIH u federaciju srpske, hrvatske i bošnjačke federalne jedinice, te distrikta Sarajevo kojem bi se pripojili dijelovi Republike Srpske kao i općine Kreševo i Kiseljak.

Nevjerojatan je ovo podatak.

Muratovića odavno nema među živima. A Bisera Turković je od Dodika jučer zaradila epitet osobe kojoj je “svaka za šamara” te je najardikalniji nacionalunitaristički element u našoj zemlji.