DEMANT FLORIJANA B: Ne želim reći je li teritorijalna autonomija suvereno pravo Hrvata zajamčeno poveljom UN-a (Iako jest)

Dr. Florian Bieber koji kojeg se smatra navodno učenim čovjekom, i ekspertom koji navodno dobro poznaje međunarodno pravo i ima navodno dobar uvid u događanja u jugoistočnoj Europi dao je kontradiktoran interview Večernjem listu u kojem problematizira nešto što je međunarodni standard : Institucionalnu ravnopravnost i teritorijalnu autonomiju svih suverenih naroda Europe i svijeta. Poskok je kao aktivistički portal, objavio, namjerno, i s izravnim predumišljajem izmjenjene izjave dr. Florijana u kojima  Flo tvrdi kako je teritorijalna autonomija suverenog naroda u nekoj zemlji međunarodni standard i nešto što se podrazumijeva i ujedno se ne tiče drugog naroda, pogotovo ako ne dovodi u pitanje samu teritorijalnu cjelovitost zemlje. 
Prema povelji UN-a , suvereni narodi imaju čak pravo i na otcjepljenje od zemlje. Po toj logici i tome pravu, BIH se sama, voljom svoje suverenosti, svojih suverenih naroda otcjepila od Jugoslavije.  Stoga je kontradiktorno kada Bošnjaci, koje su to pravo konzumirali kada je njima odgovaralo isto pravo sada spore drugima unutar BIH, npr. Srbima i Hrvatima, dok vidi vraga Palestincima ne spore.
Na propagandu Večernjeg lista, koji nije ništa drugo nego neokolonijalno glasilo austrijskog postkolonizatorskog kapitala u našoj zemlji odgovorili smo kontrapropagandom.
U usta austrijskog bankarskog intelektualca stavili smo osnovne  postulate međunarodnog prava. Ono što je Bieber, da nije to što jest, kamatarski intelektualac, sam trebao reći.
No on je to demantirao. Kazavši da je kazao samo ono što je kazao. A to što je rekao van je svake razine nekog tko dobro poznaje i međunarodno pravo i naziva se dobrim poznavateljem prilika. To što je rekao samo je dio austrijske propagandne mašinerije, koja se najbolje ogleda kroz dvoličnost austrijskog upravitelja u BIH. Valentina Inzka. Standardi koji vrijede u Inzkovom dvorištu u Koruškoj ne vrijede u BIH. Iako nas se želi navodno uvući EU dvorište.
Prema Florijanu treći entitet je upitan, pravo suverenog naroda na institucionalnu i teritorijalnu autonomiju vrijedi u Europi i njegovoj Austriji. Vrijedi u Belgiji, Švicarskoj, Španjolskoj, Britaniji, Njemačkoj. Svugdje. Samo ne u BiH.  To pravo konzumira se širom demokratskog svijeta. I dopušteno je svima. Osim Hrvatima u BIH. Modernom europskom roblju. Austrootomanskim Kurdima na tlu Europe. Kakvim nas doživljava večernjakov intelektualac. Kao jedini narod Europe kojem je austrijskim intervencijama u Ustav od Petritscha do Inzka, oduzeto pravo na suverenitet, institucionalnu ravnopravnost i predstavničku demokraciju.
Kao demokratu, i “vrsnog poznavatelja” situacije u BIH  Florijana to ne zanima. On kao znanstvenik ne želi uopće upozoriti na to.
On je tu samo kad kaže Styria, Hypo, Raifaissen i Inzko. I da govori ono na što ga NVO mafija odana Sorošu i kamatarskim centrima moći navede. Dođe i zabiberi.
Dokaz da je g. Florijan ovdje politički a ne znanstveno angažiran vrlo je jednostavan. Na našu ponudu da objavimo njegov demant i ispriku zbog ovog aktivizma, i da nam ujedno konkretno odgovori na konkretno pitanje, da li je prema međunarodnom pravu teritorijalna autonomija suverenog naroda u  multietničkim državama pravo koje se podrazumijeva i koje ne može jedan narod sporiti drugome, g.  Bieber nije smogao snage odgovoriti. Morao se valjda konzultirati s bankom. Ili sa Inzkom.
Stoga otpepaj dr. Florijane. Ovo je naša zemlja. Vrijeme tenkova, austrijske pameti, i invazije svakog tipa, pa tako i invaznije plaćeničke inteligencije, ovdje, konačno, postaje prošlost.
A evo što vrsnog poznavatelja međunarodnog prava, povelje o ljudskim pravima, UN konvencija i slično smeta, i što negira da je rekao. Dio tekst koji smo mu , svjesno, i s predumišljajem imputirali: 

Imaju li Hrvati pravo  tražiti svoj entitet u BiH?
Naravno da imaju, to je kao da me pitate ima li kupac vozila pravo dobiti  volan za to vozilo? Hrvati su u BIH konstitutivan narod, prema svim konvencijama UN-a suvereni narodi imaju pravo čak i na otcjepljenje i proglašavanje nezavisnosti. U tom smislu, traženje teritorijalne autonomije unutar države kojoj se ne osporava cjelovitost posve je normalan i legitiman proces. Problem Hrvata u BIH više je problem pravne artikulacije onog na što kao narod svakako imaju pravo budući da njihove političke elite to rade loše i nemušto, dok jedan dio hrvatskih političkih snaga, već dugo godina otvoreno služi bošnjačkom nacionalnom projektu.  Gledano u širem smislu, Hrvati u BIH već imaju nekoliko “entiteta” budući da su kantoni po definiciji entiteta sami po sebi entiteti. Entitet je u međunarodnom pravu ništa drugo do teritorijalna cjelina sa određenim institucijama i ovlastima. Nad Hrvatima u BIH, međunarodna zajednica konstantno vrši pravno nasilje. Pitanje je dana kada će se taj korpus radikalizirati a onda je pitanje što će ostati od BIH. Naime iako su malen narod, Hrvati u BIH su prevaga, ako njih okrenete protiv BIH mislim da je sa BIH gotovo kao političkom idejom.

Imaju li Hrvati šanse izboriti  svoj entitet u BiH, čemu stalno teže?
– Mislim da su šanse za to, u trenutnim politički okolnostima, vrlo male, no politika je kao vreteno i pitanje je što će sutra biti. Sjetite se Kosova. Tko je predviđao nezavisnost te pokrajine? A Kosovo nije nastanjivao konstitutivan narod nego etnička manjina u Srbiji. Propale reforme ustava BiH iz 2006. i 2009. pokazale su da su čak i minimalne promjene Daytonskog ustava gotovo nemoguće. Stvaranje hrvatskog entiteta predstavljalo bi znatno mijenjanje Daytonskog ustava i tomu se protive bosanski političari ukoliko utječe na Federaciju. Zasigurno bi se tome protivila i Republika Srpska ako bi promjene i nju dotaknule. Kao rezultat, ne vidim da će se takvo što ostvariti, osim ako to ne bude veliki dogovor između političkih elita. Ipak, iskustvo je na tom polju siromašno. Na kraju, popis stanovništva sljedeće godine pokazat će dvije stvari. Prvo, da je broj Hrvata puno manji od broja Bošnjaka i Srba te da brojni Hrvati ne žive u krajevima s kojima manipulira bošnjačka elita kao “nominalno hrvatskim” krajevima. Na taj način past će teorija o multietničkim Bošnjacima, budući da danas etnički mješane sredine u BIH uglavnom imamo u dijelovima koji su nekada bili dio HercegBosne. Obje te stvari pojačat  će argumente za stvaranje hrvatskog entiteta no pitanje njegove realizacije ipak ovisi samo od Hrvatima.
Često se naime u javnosti postavlja krivo pitanje – hoće li Bošnjaci dopustiti Hrvatima to i to pravo i na to se nekako stalno nasjeda. Nemaju šta Bošnjaci dopuštati Hrvatima niti Hrvati Bošnjacima. Suverena prava naroda su sama po sebi definirana i tiču se samo naroda na koji se i odnose.
 

Ovo što je označeno crvenom bojom Bieber nije rekao. A nije da nije mogao. Da se iti malo drži knjige, slova i međunarodnog prava. No sve košta. A Hrvati nemaju para za Biebera i Biebere. Jer nemaju banke. Koju su srušili Bieberovi.
g. Florijane, Hvala Vam za demant.
poskok.info