DAJMO DA OPSTANU: Dom „Marija Naša Nada“ treba vašu pomoć

Dom „Marija Naša Nada“ već 8 godina nudi usluge dnevnog boravka i ambulantnog tretmana djeci ometenoj u tjelesnom i mentalnom razvoju s područja općina Široki Brijeg , Posušje i Grude.
Zbog znatnog smanjenja uplata doprinosa od strane javnih institucija i donacija fizičkih i pravnih osoba u 2012. godini dovedeno je u pitanje osiguravanje potrebnih financijskih sredstava za rad Doma Marija Naša Nada. Stoga je Upravno vijeće donijelo odluku o uvođenju participacije za obitelji djece korisnika Doma koja je na snagu stupila 1.siječnja 2013.
Neke obitelji nisu u mogućnosti plaćati boravak svoje djece u Domu čime su im uskraćena osnovna prava na tretman i usluge koje ova ustanova pruža.
Stoga su roditelji korisnika Doma formirali Vijeće kako bi svojim djelovanjem potaknuli organe vlasti i nadležne institucije da izvrše svoju moralnu obvezu prema ovoj najugroženijoj populaciji .
Jedan od prvih koraka Vijeća roditelja je upravo obavještavanje javnosti o ovoj novonastaloj situaciji.
PS : Humanitarni broj na koji se može ”POZIVOM” donirati 1 KM za rad Doma je : 092 880 832
 
Spisak dosadašnjih donatora: http://www.marijanasanada.com
poskok.info