Aktivirati udarnu i operativnu grupu za borbu protiv terorizma u BiH

Ministri i direktori sigurnosnih struktura u Bosni i Hercegovini zaključili su danas na sastanku u Banjoj Luci da je potrebno odmah aktivirati udarnu i operativnu grupu za borbu protiv terorizma u punom kapacitetu. Kada je u pitanju sigurnost skupova visokog rizika, dolazak Pape u BiH i obilježavanje komemoracije u Srebrenicji, sudionici sastanka su dogovorili da će intenzivirati suradnju i koordinaciju u radu i djelovanju policijskih struktura da bi se eliminirale sve potencijalne prijetnje po sigurnost i skupovi osigurali na najbolji mogući način.

Usuglasili su se da terorizam i ekstremizam predstavljaju prijetnju po sigurnost građana i imovine BiH te da je stoga potrebno da sve sigurnosne strukture u zemlji usmjere svoje zajedničke napore u borbi protiv tih pojava intenzivnijom suradnjom i međusobnom pravovremenom razmjenom informacija.

”Zbog činjenice da na stranim ratištima sudjeluju državljani iz BiH, te njihov povratak u BiH predstavlja prijetnju po jačanje ekstremizma i novih terorističkih akata, potrebno je intenzivirati napore na njihovom procesuiranju i skladu s važećim propisima – jedan je od danas usvojenih zaključaka na sastanku dužnosnika policijskih i sigurnosnih struktura u BiH.

Ocijenili su i da “velike količine ilegalnog oružja, koje lako završava u rukama potencijalnih terorista, ekstremista i kriminalističkih grupa, predstavlja veliki problem u čije rješavanje je potrebno uložiti dodatne napore u cijeloj BiH”.

”Kako rastu mogućnosti društvenih mreža za vrbovanje i regrutiranje potencijalnih terorista te njihovu komunikaciju, akcent u radu sigurnosnih struktura treba staviti i na ovu oblast”, zaključak je “sigurnjaka”. Sudionici sastanka, kako se navodi u zaključcima, očekuju značajnu obavještajnu podršku od Obavještajno-sigurnosne agencije kao servisa svih policijskih struktura u borbi protiv terorizma, ektremizma i svih drugih oblika kriminala.

Pozvali su i na snažniju osudu terorizma i ekstremizma i svakog pokušaja radikalizacije te podršku radu sigurnosnih struktura od svih građana u BiH.

”Aktivnosti sigurnosnih struktura nisu usmjerene ni prema kom narodu, već policijske strukture rade na prevenciji ekstremizma, terorizma i svih vidova kirminala štiteći ljudska prava svih građana BiH”, navodi se u zaključcima dostavljenim medijima, budući da izjave za medije nisu planirane. Sudinici sastanka u Banjoj Luci su uputili poziv građanima za suradnju te na mir i toleranciju i pozvali na sprečavanje širenja dezinformacija i odbacivanje jezika mržnje.

Sastanku, koji je još u tijeku, prisustvuje direktor SIPA-e Goran Zubac, direktor Granične policije BiH Zoran Galić, direktor za Koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsad Vilić, federalni ministar unutarnjih poslova Aljoša Čampara i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač, te ministar unutarnjih poslova Dragan Lukač i Gojko Vasić i direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić, kao domaćini ovog sastanka.