Zovko on Turkey’s Progress Towards the EU: Prijetnje i agresivna retorika neće pomoći Turskoj na EU putu

EN

Members of the European Parliament discussed the annual progress report on Turkey for the year 2022 during a plenary session.

Vice-Chair of the Committee on Foreign Affairs, Željana Zovko, welcomed the content of the report, which also includes her contributions.

“Turkey is not just a neighbor but a key partner in various aspects of our common interests, including security, trade, and migration management. It still represents a vital strategic ally within NATO,” emphasized Zovko.

She warned that threats and aggressive rhetoric continue to be present in the Aegean Sea and the Eastern Mediterranean.

“Supporting common European values is crucial for Turkey’s progress in its accession to the European Union. We aspire to strong relationships based on equality and mutual respect, working together for a better and shared future,” concluded Zovko.

HR

Zastupnici u Evropskom parlamentu su na plenarnoj sjednici raspravljali o godišnjem izvještaju o napretku Turske za 2022. godinu. Potpredsjednica Odbora za vanjske poslove Željana Zovko pozdravila je sadržaj izvještaja koji uključuje i njene doprinose.
“Turska nije samo susjed, već ključni partner u raznim aspektima naših zajedničkih interesa, uključujući sigurnost, trgovinu i upravljanje migracijama, a još uvijek predstavlja i vitalnog strateškog saveznika unutar NATO-a”, istakla je Zovko.

Upozorila je da su prijetnje i agresivna retorika ipak i dalje prisutne u Egejskom moru i istočnom Sredozemlju. “Podržavanje zajedničkih evropskih vrijednosti ključno je za napredak Turske u pristupanju Evropskoj uniji.

Težimo čvrstim odnosima utemeljenim na jednakosti i uzajamnom poštovanju te radimo zajedno za bolju i zajedničku budućnost”, zaključila je Zovko.