Published On: Thu, Aug 6th, 2015

ZAKON O RADU: Federalni inspektori više ne mogu kontrolirati županije

Usvojeni Zakon o radu još uvijek je povod mnogih polemika poslodavaca, sindikata i predstavnika vlasti. Dok svi oni imaju svoje poglede na ovaj akt, s druge strane, počinju se raditi analize onoga što točno stoji u zakonu. Ono što je u javnosti prošlo neprimijećeno je promjena članaka 160. i 161. koji se odnose na inspekcije i njihove ovlasti. Ovaj dio zakona je promijenjen na inicijativu predsjednika Kluba hrvatskih izaslanika u Domu naroda FBiH Tomislava Martinovića. ?- Cilj je bio da se jasno vidi razlika između ovlasti inspekcije na federalnoj i županijskoj razini i mislim da smo u tome uspjeli. Članci novog Zakona o radu jasno definiraju ovo pitanju, tako da će od sada biti puno više reda u radu inspekcija – rekao nam je Martinović.
U članku 160. navodi se kako federalni inspektor rada obavlja neposredni inspekcijski nadzor u gospodarskim društvima, poduzećima i ustanovama od interesa za Federaciju. Za ostale inspekcije rada nadležne su županijske inspekcije. Dalje, u članku 161. daje se mogućnost županijskim inspektorima da obavljaju posao federalnih ako za to dobiju potrebne ovlasti. – Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove može, uz suglasnost županijskog rukovoditelja inspekcije, u slučaju potrebe, izdati ovlast/nalog županijskom inspektoru rada da obavlja poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti federalne inspekcije rada na teritoriju Federacije – stoji u novom zakonu. Oba članka ovoga zakona imaju za cilj provođenje članka 159. spomenutog zakona koji definira dužnosti i zadaće inspekcije, piše Večernji list.
Nadzor nad primjenom ovog zakona i na osnovi njega donesenih propisa obavlja federalni odnosno županijski inspektor rada. Uz poslove inspekcijskog nadzora, inspektor rada je dužan davati upute poslodavcima i radnicima o najučinkovitijem načinu primjene zakonskih propisa, obavještavati nadležna tijela uprave o nedostacima koji nisu posebno definirani postojećim zakonskim propisima, ostvarivati suradnju s drugim tijelima uprave.
Prijašnji zakon nije jasno definirao ovlasti županijskih i federalnih inspekcija, tako da je često dolazilo do sukoba koja je zadaća koje inspekcije i što su njihove ovlasti. Nerijetko se događalo da federalni inspektori piše veliki broj kazni u Hercegovini, osobito u Međugorju, što je ondje izazivalo veliko nezadovoljstvo. Ovim promjenama zakona ovakvi događaji više nisu mogući. Kontrole rada mogu obavljati samo županijski inspektori, dok federalna inspekcija može kontrolirati samo tvrtke od posebnog značaja za FBiH. To svakako nisu male tvrtke koje su do sada plaćale velike kazne.