Published On: Pet, velj 12th, 2021

ZAJEDNIČKA IZJAVA SAD, EU i OESS Usvajanje Zakona o sprečavanju sukoba interesa je pitanje oko kojeg nema pregovora

Veleposlanstvo SAD, Delegacija EU i Misija OESS-a u BiH pozvale su sve institucije vlasti da omoguće usklađivanje Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH s međunarodnim standardima, što će doprinijeti stvaranju robusnog sustava za sprečavanje sukoba interesa među javnim dužnosnicima.

– Sprečavanje sukoba interesa javnih službenika ključno je sredstvo u borbi protiv korupcije – ističe se u zajedničkom priopćenju.

Iz ovih diplomatskih institucija su naveli da su napori u ovoj oblasti suštinski dijelovi procesa integracije BiH u EU i ključni su za vraćanje povjerenja građana BiH u njene institucije.

Jedan od 14 prioriteta

U priopćenju je navedeno da se u Mišljenju Europske komisije o aplikaciji BiH za članstvo u EU jasno ističe da su usvajanje i primjena propisa o sprečavanju sukoba interesa, u skladu s međunarodnim standardima i preporukama Grupa država protiv korupcije pri vijeću Evrope (GREKO), jedan od 14 ključnih prioriteta za BiH.

-Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužio je Ministarstvo pravde BiH u siječnju 2020. godine da izradi Prijedlog zakona o sukobu interesa i dostavi ga Vijeću ministara u roku od 90 dana. Taj rok davno je istekao – podsjeća se u priopćenju.

Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, koji je Ministarstvo pravde dostavilo u postupku javnih konsultacija u prosincu, podsjećaju diplomate, neće u značajnoj mjeri doprinijeti unapređenju efikasnosti mehanizama za sprečavanje sukoba interesa, jer ne zadovoljava međunarodne standarde i ne uvažava preporuke GREKO-a, čija je realizacija nužna u borbi protiv korupcije, ocjenjuje se u priopćenju.

– Zajednički napori uloženi u izradu zakona koji ne sadrži snažne odredbe, znak je nespremnosti političkih aktera da stvore istinski efikasan sustav za sprečavanje sukoba interesa, navodi se u priopćenju

Veleposlanstvo SAD, Delegacija EU u BiH i Misija OESS-a u BiH su više puta ukazivale na hitnu potrebu za reformama, a dalja kašnjenja u usvajanju ovog važnog zakona mogu jedino biti protumačena kao neuspjeh da se ostvari napredak po pitanju jednog od 14 prioriteta.

Napredak BiH na putu integracije u EU

– Usvajanje ovog zakona je pitanje oko kojeg nema pregovora – kategorični su predstavnici diplomatskih predstavništava u BiH.

Napredak u ovoj oblasti ključan je, ne samo za napredak BiH na putu integracije u EU, već je to i preduvjet za vraćanje povjerenja građana u javne dužnosnike i institucije i stvaranje uvjerenja među građanima da javni dužnosnici ne rade za sebe, već u interesu ove zemlje i njenih građana, navodi se u zajedničkom priopćenju Veleposlanstva SAD, Delegacije EU i Misije OESS-a u BiH./HMS/