Zaharova oštro: Schmidt nema legitimitet, Rusija će svaku upotrebu Bonskih ovlasti smatrati provokacijom

“Njemački državljanin Christian Schmidt ne može se smatrati visokim predstavnikom za Bosnu i Hercegovinu, budući da Vijeće sigurnosti UN-a nije usvojilo rezoluciju kojom se on odobrava na ovu funkciju – takav rusko-kineski nacrt rezolucije je blokiran. Izjava ‘o imenovanju Schmidta’ koju su 27. svibnja dali akreditirani u Sarajevu ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju Mirovnog (Daytonskog) sporazuma za Bosnu i Hercegovinu (UO PIC) nije dovoljno”, rekla je Zaharova.

Istaknula je da Schmidt nema legitimitet neophodan za obavljanje funkcije visokog predstavnika te da je Rusija bila primorana da suspendira sudjelovanje na sastancima Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira.

“Nelegitimni visoki predstavnik nema nikakva izvanredna izvršna ovlaštenja u smislu Aneksa 10 Mirovnog sporazuma i odgovarajućih odluka konferencija o implementaciji Mirovnog sporazuma. Prijetnje Christiana Schmidta da će iste upotrijebiti protiv nepoželjnih za njega predstavnika naroda BiH nisu ništa drugo do želja za zavaravanjem. Svaki pokušaj upotrebe represivnog instrumentarija treba smatrati provokacijom”, dodala je.

Ona smatra da je apsurdna situacija u kojoj jedan stranac koga ne biraju građani BiH, miješa se u unutrašnje stvari zemlje, ne snosi nikakvu odgovornost za svoje postupke i zamjenjuje zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. S tim u vezi, ističe Zaharova, srpski narod s pravom odbija da prizna Schmidta kao legitimnog predstavnika međunarodne zajednice.

“Visoki predstavnik nije odgovoran čak ni sudovima – ni domaćim ni međunarodnim. U europskoj demokratskoj zemlji, kakva i jeste BiH, ne bi trebalo biti mjesta za takvu strukturu, čije su aktivnosti suprotne principima vladavine prava. Upravni odbor je još 2006. godine donio temeljnu odluku o gašenju Ureda visokog predstavnika (OHR), a 2008. godine usuglašen je Program ‘5+2’ koji je potrebno prilagoditi promijenjenoj stvarnosti”, rekla je Zaharova.

Dodala je da pristup međunarodne zajednice u procesu stabilizacije BiH zahtjeva izbalansiran pristup.

“Kontraproduktivna su nastojanja OHR-a i vanjskih prisustva u BiH da za pogoršanje unutrašnje političke klime okrive Republiku Srpsku i njene legalno izabrane predstavnike. Napori međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini moraju biti usmjereni na oslobađanje ove suverene i nezavisne europske države od vanjskog protektorata u vidu visokog predstavnika. Kako pokazuju nedavna događanja u BiH, isti u sve većoj mjeri postaju faktor destabilizacije situacije u zemlji”, zaključila je Zaharova.